• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De parel van grote waarde

en negen andere gelijkenissen

Auteur(s): ds. A.F. Honkoop

In de prediking van ds. A.F. Honkoop klonk altijd door hoe goed het is de Heere te dienen en hoe groot het wonder is dat de Heere ellendige zondaren opzoekt en in genade aanziet. Ook in deze bundel met preken over tien gelijkenissen is dat keer op keer de kern van de boodschap. In elke preek worden Gods kinderen bemoedigd. Zij worden opgeroepen dicht bij hun Borg en Zaligmaker te leven.
Deze bundel bevat preken over Mattheüs 13:45-46 (de parel van grote waarde), Mattheüs 20:8 (de arbeiders in de wijngaard), Mattheüs 21:28-32 (de twee zonen), Mattheüs 25:2 (de wijze en de dwaze maagden), Mattheüs 25:14-30 (de talenten), Lukas 10:30-37 (de barmhartige Samaritaan), Lukas 11:5-13 (de onbeschaamde vriend), Lukas 15:3-7 (het verloren schaap), Lukas 16:1-9 (de onrechtvaardige rentmeester), en Lukas 18:1-8 (de onrechtvaardige rechter).

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook interessant