• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Desiderius Erasmus

over opvoeding, Bijbel en samenleving

Auteur(s): dr. A.L.H. Hage
Serie: Driestarreeks Studium Generale

De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd, waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde pedagogen in de zeventiende eeuw.

De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de protestants-christelijke traditie.

Dr. A.L.H. Hage is docent cultuur en maatschappij en studieleider Studium generale aan Driestar hogeschool te Gouda.
 

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Driestarreeks Studium Generale

Recensies

Dit boek bevat de uitwerking van een symposium over Erasmus (1467/69-1536) georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Ni... + lees meer


Bewaar het Pand in Bewaar het Pand op 06-02-2020

De in Gouda gevestigde hogeschool De Driestar heeft zich in de afgelopen halve eeuw ontwikkeld tot het belangrijkste onderwijscentrum voor de achterban van de gereformeerde gemeenten in Nederland in h... + lees meer


Paul H.A.M. Abels in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis op 06-02-2020

Ook interessant