• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Halleluja of lof des Heeren over het genadeverbond; E-Book

Auteur(s): Wilhelmus à Brakel

Uit het woordvooraf bij de 2e druk van deze uitgave:

Omdat dit prachtige werk van Brakel al lange tijd niet meer verkrijgbaar is en wat hij over het Genadeverbond geschreven heeft, bij velen onbekend blijkt te zijn, meende ik er goed aan te doen het geheel nog eens te overzien en opnieuw te doen uitgeven. Het is een verkwikking om, temidden van verwarrende verbondsopvattingen die sommigen ook nu weer propageren, de heldere taal te lezen van een echte zielenherder, die een zuivere, Bijbelse weg wijst om deel te krijgen aan Gods beloften, die in de Heere Jezus Christus ’ja en amen’ zijn. Van de uitgave van 1977, die ik met de hulp van mijn vrouw gereedmaakte, was het zetwerk niet meer aanwezig. Mijn zoon Peter heeft de tekst gescand en met de hulp van mijn dochters Marja en Joke nagezien en van fouten gezuiverd. Zelf heb ik het geheel daarna nog eens nauwkeurig gecontroleerd. Ik wil mijn kinderen danken voor hun hulp. Mochten zij en vele anderen een zegen door deze uitgave ontvangen. 

Ds. C.J. Meeuse

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook interessant