• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

In het voetspoor der vaderen

Auteur(s): ds. G.H. Kersten

Een toelichting in vraag en antwoord op de Schriftuurlijke orde en regel in het kerkelijk leven. Onderwerpen hebben betrekking op: de Kerk in haar zichtbare gestalte, de ambten, belijdenis des geloofs, de sacramenten, attesties, huwelijksbevestiging, de kerkelijke tucht, leerstellige opvattingen en de Dordtse Kerkorde.

Deze bundel is samengesteld uit de jaargangen 1921-1941 van 'De Saambinder' en de jaargangen 1943-1944 van 'Mededelingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland'.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook interessant