• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Nabij u is het Woord

Prediking in trinitarisch perspectief

Auteur(s): ds. H. Korving
Pagina's: 208

De prediking raakt het hart van het kerk-zijn. Tijdens de prediking is er een geheimenisvolle en spanningsvolle interactie tussen Gods Woord, de prediker en de horende gemeente.
Daarom is bezinning over het onderwerp prediking zo belangrijk. Verschraling van de prediking leidt tot verarming van het geestelijke leven en dus van de kerk. De Woordverkondiging staat voortdurend onder druk, daarom moeten alle betrokkenen scherp blijven rond dit onderwerp. De auteur van deze uitgave wil handvatten voor de bezinning geven.
Eerst verkent hij drie recent verschenen studies over de protestantse predikkunde of homiletiek. Daarna onderzoekt hij wat de belijdenisgeschriften over de prediking zeggen.
In het tweede deel van het boek spitst de auteur de bevindingen uit het eerste deel toe op het preekproces en de hoorder, op de prediker en op de gemeente. Daarna concludeert de auteur dat de prediking trinitarisch moet zijn en onderzoekt hij hoe in dit verband op een Bijbels en theologisch verantwoorde wijze Christus gepreekt kan worden vanuit het Oude Testament.

Ds. H. Korving (1954) is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en verbonden aan de kerk te Urk (Maranatha).

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Soortgelijke titels