• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Handboek apostolische homiletiek, deel 1

Uitleggende prediking van de tekst

Auteur(s): dr. R. van Kooten
Pagina's: 816
Serie: Handboek apostolische homiletiek
De prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de driedelige serie 'Handboek apostolische homiletiek' geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen. De theologische bezinning in dit eerste deel richt zich allereerst op de diverse aspecten van de prediking en het preken. Vervolgens komen de diverse onderdelen van de preekstudie en de diverse aspecten en onderdelen van de preek zelf aan de orde. De auteurs hopen dat studenten in de theologie en geïnteresseerde gemeenteleden door de inhoud van dit werk een helder zicht zullen ontvangen op het wezen van de prediking en dat dienstdoende predikanten er stof in vinden voor reflectie op het hart van hun bediening: de prediking van Gods Woord.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Handboek apostolische homiletiek

Recensies

Een kloek en indrukwekkend boek van deze omvang kan niet in een paar regels gerecenseerd worden. Het is bovendien nog maar het eerste deel in een serie van drie, onder de redactie van dr. R. van Koote... + lees meer


Ds. H. Korving in Ambtelijk Contact op 01-12-2023

Ook interessant