• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Handboek apostolische homiletiek, deel 1

Een kloek en indrukwekkend boek van deze omvang kan niet in een paar regels gerecenseerd worden. Het is bovendien nog maar het eerste deel in een serie van drie, onder de redactie van dr. R. van Kooten, dr. A. Baars en dr. J. Hoek.

Ik wil allereerst mijn waardering uitspreken voor dit veelomvattende werk, alsmede voor de mooie samenwerking tussen theologen van gereformeerde overtuiging en van verschillende kerkelijke achtergrond. In het bezinnende deel dat geheel verzorgd is door dr. R. van Kooten gaat het vooral om de theologische bezinning op prediking, het preekvoorbereidingsproces en preekopbouw (uitleg
en toepassing). Het nog te verschijnen deel II zal gaan over verschillende genres (preken over OT, NT, HC, kerkelijk jaar etc.) en deel III zal gaan over de ontwikkelingen in de homiletiek en de geschiedenis van de homiletiek. Het is een knap stuk werk waar we dankbaar voor zijn. Dit Handboek wil de opvolger zijn van T. Hoekstra’s Gereformeerde Homiletiek (1926).
Dit eerste deel biedt heel erg veel. Ik vrees dat deze kracht meteen de zwakte zal blijken te zijn. Een ander punt is het ontbreken van een literatuurlijst. Analyse en bespreking van de zienswijzen van hedendaagse Nederlandse en gereformeerde homileten (F.G. Immink, Cees de Ruijter, Kees van Ekris, Arie van der Knijff, Theo Pleizier, Bert de Leede en Ciska Stark -om niet meer te noemen-)
ontbreekt. Maar dat komt vast nog wel in deel III. Toch had de gedachtewisseling met en positiebepaling ten opzichte van deze theologen mijns inziens ook in dit deel niet misstaan. 
Een zekere breedsprakigheid is niet te ontkennen. De verschillende hoofdstukken bevatten samenvattingen, homiletische vingerwijzingen en gespreksvragen en opdrachten, soms in groepjes te beantwoorden. Kortom een stevig en inhoudsrijk studie- en werkboek voor studenten, theologen en geïnteresseerde ambtsdragers.

Handboek apostolische hom...

dr. R. van Koot...+
vanaf 9995