• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Politiek met de Bijbel; E-Book

Over het Schriftberoep in het publieke debat

Auteur(s): René Heij MA
Serie: ReflectorReeks

Hoort de Bijbel in de politiek? Of houden we de Heilige Schrift liever buiten de politieke discussie? Wie zich beroept op de Bijbel in het publieke debat merkt al snel dat er kortsluiting kan ontstaan. Godsdienstige argumenten verdragen zich niet met de scheiding van kerk en staat, zegt de een. Geloof is een privézaak die je achter de voordeur moet houden, zegt een ander. Wie in de politiek gezag toekent aan de Heilige Schrift, krijgt het verwijt van fundamentalisme voor de voeten geworpen.

 

Deze en andere argumenten worden in dit boek op een heldere wijze besproken en weerlegd. Daarnaast biedt het een bezinning op het beroep op de Bijbel. Wat is de motivatie voor een Bijbels argument? In welke situaties is citeren uit de Bijbel passend en wanneer is het wijzer om principiële overwegingen op een andere manier onder woorden te brengen? Deze publicatie geeft handvatten voor het gebruik van de Bijbel binnen de politieke context. Het gaat er immers om dat de boodschap overkomt bij hoorders, ook wanneer zij nauwelijks enige kennis hebben van de Bijbel of het christelijk geloof.

 

Het tweede deel van dit boek heeft een praktische inslag. Er wordt ingezoomd op diverse thema’s en beleidsvelden. Het maakt de lezer duidelijk welke Bijbelse noties richtinggevend zijn voor een visie op veiligheid, gezin, onderwijs, zorg en welzijn, landbouw, vreemdelingenbeleid en andere onderwerpen.

 

In de ReflectorReeks zijn de volgende boeken verschenen:

  • Gendergelijkheid; Transgender personen tussen ideologie en compassie 
  • Verbruiken of doorgeven; De noodzaak van een duurzaam energiebeleid
  • Concurrent of bondgenoot; Een christelijk perspectief op populisme
  • Politiek met de Bijbel; Over het schriftberoep in het politiek debat 
  • Recht omarmen; Christelijke politiek in de strijd tegen onrecht en armoede.  
  • Bouwen aan vertrouwen; Een christelijke visie op de verhouding tussen overheid en burger 
  • Europa op een kruispunt; Een christelijk perspectief voor de eenentwintigste eeuw 

Klik hier om deze boeken te bestellen.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie ReflectorReeks

Ook interessant