• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Alarm!

De laatste jaren zijn diverse klassieke theologische werken uitgegeven in vereenvoudigde, samengevatte of hertaalde versies. Met ”Alarm!” voegt Jeroen Kriekaard hier een prachtig boekje aan toe.

In ”Betrouwbare gids naar de hemel” roept Joseph Alleine lezers liefdevol en indringend op tot bekering, met de directheid die puriteinen eigen is. Heel concreet wordt omschreven wat bekering niet is, maar ook wat het wel is; hoe de Heere de bekering werkt, en wat de bekering uitwerkt in het leven; waarom het zo erg is om onbekeerd te zijn, en waarom de Heere het waard is om gediend te worden.

Niet alleen is de tekst van dit boekje hertaald; ook zijn er inleidingen op de hoofdstukken, verduidelijkende kaders en gespreksvragen toegevoegd. Hiermee is de boodschap beslist toegankelijk geworden, zonder dat afbreuk wordt  gedaan aan de ernst en de bewogenheid van de schrijver. Soms had de hertaler nog wel meer rekening kunnen houden met het taalveld van jongeren. Een uitdrukking als ‘heb acht op jezelf’ zullen velen niet begrijpen. Een suggestie voor een eventuele herdruk is om bij de meer theologische gespreksvragen vaker verwijzingen naar Bijbelgedeelten of belijdenisgeschriften op te nemen. Dat kan lezers op weg helpen om antwoorden te vinden en een waardevol inhoudelijk gesprek te voeren.

Van harte bevelen we het boekje aan. De uitgever schrijft dat het zowel voor persoonlijk gebruik als in verenigingsverband gebruikt kan worden. Ik zou daar een suggestie aan willen toevoegen. Nu de mogelijkheid tot kerkbezoek afneemt, neemt het belang van huisgodsdienst steeds verder toe. Veel gezinnen worstelen  momenteel met een goede invulling hiervan. Dit boekje is zeer geschikt om in gezinsverband te lezen en te bespreken. Ik hoop dat het de weg zal vinden naar veel jongeren en gezinnen, en tot rijke zegen zal zijn.

Alarm!

J. Kriekaard
vanaf 749