• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Als verdrukking komt

Een verrassend praktisch boek. Dat was de gedachte die overheerste nadat ik “Als verdrukking komt” gelezen had. Ds. A.A. Egas laat eerst de betekenis zien van het woord verdrukking, zoals dat in de Bijbel steeds terugkomt.

Dat is niet vreemd, want verdrukking hoort noodzakelijk bij het leven van christenen omdat zij gemeenschap hebben aan het lijden  van Christus. De auteur laat niet na om ook de troost te benoemen: ‘Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid’. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de verdrukkingen in het leven van Paulus. Zijn leven was gewijd aan Christus, maar hij moest op vele plaatsen ervaren dat met dat leven de verdrukkingen
gepaard gaan. En hij mocht ervaren ‘maar uit die alle redt hem God’. 

In een volgend hoofdstuk komt de verdrukking van de vervolgde kerk aan de orde. In het kort wordt geschetst wat dat in het verleden wereldwijd heeft teweeggebracht. Vandaag is het niet anders. Ds. Egas gebruikt de lijst van de Stichting Open Doors (NB steunt u die al?) om te laten zien dat wereldwijd 360 miljoen christenen te maken hebben met vervolging. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een dringende oproep om voor de vervolgde kerk te bidden en hen te hulp te komen.
Hoofdstuk 5 beschrijft indringend de situatie in Nederland anno nu. Ds. Egas gebruikt verschillende bekende voorbeelden uit de laatste tijd om te duiden welke kant het opgaat. Daarbij spreekt hij ook zijn diepe zorgen uit of de kerk de ruimte zal behouden om te blijven spreken naar de zin en mening van Gods Woord. Hoofdstuk 6 gaat in op de verdrukking in de toekomst. Ook hier laat de auteur de Bijbel spreken. Om vervolgens in het slothoofdstuk conclusies te trekken voor ieders persoonlijk leven. Lezenswaardig! 

Als verdrukking komt

Ds. A.A. Egas
vanaf 1495