• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Apostolisch onderwijs

Broeder Schreuder heeft de gemeente van Beekbergen mogen dienen van 1996 tot 2001. Begin 2017 werd hij in Gods voorzienigheid opnieuw aan deze gemeente verbonden.

Daar zal, als de Heere het geeft, een nieuw kerkgebouw verrijzen. De opbrengst van deze uitgave ”Apostolisch onderwijs” komt daarom ten goede aan het nieuwe kerkgebouw. Dat is een mooi doel, maar niet het belangrijkste, zo schrijft onze broeder ook. Het is allereerst zijn hartelijk uitzien dat deze preken tot zegen mogen zijn.

Het boek bevat negen preken over teksten uit de Filippenzenbrief. Als we de preken moeten typeren, komen we uit op woorden als: Schriftuurlijk-bevindelijk, opkomend vanuit het welbehagen Gods, waarbij Christus centraal mag staan. De vierde preek heeft bijvoorbeeld als thema: ‘Een loflied op Christus Jezus’, en de vijfde preek: ‘De uitnemende kennis van Christus’.

Ds. Schreuder benadrukt het eenzijdige Godswerk in de bekering van zondaren en beschrijft op heldere en pastorale wijze de toeleidende weg naar Christus. Deze preken zijn Schrift met Schrift vergelijkend en gefundeerd op het eeuwig blijvende Woord van God. Daarbij brengt onze broeder het Woord soms ook dicht bij de hoorder, door heel concrete vragen te stellen. Zo lezen we (bladzijde 16) over rouw, die een groot gemis kan brengen in een mensenleven, maar waarbij ook de vraag wordt gesteld of we al een Godsgemis kennen! Wanneer we God kwijt zijn, is die pijn erger dan het gemis van man of vrouw, vader, moeder of kind, zo schrijft hij. Daarbij denken we ook aan het ingrijpende verlies dat onze geliefde broeder zelf met zich meedraagt...

Op bladzijde 153 lezen we ook zo’n aangrijpende vraag: ‘Als u nog vreemdeling bent van hartvernieuwende genade, zal deze preek dan straks tegen u moeten getuigen?’ Maar het appel om de Heere te zoeken en Hem aan te lopen als een waterstroom ontbreekt niet.

Deze preken kunnen heel goed dienen voor persoonlijk gebruik, maar kunnen zeker ook in de leesdiensten gebruikt worden. Met onze broeder spreken we de wens uit dat deze preken tot rijke zegen mogen zijn en tot verheerlijking van Zijn driemaal heilige Naam.

Apostolisch onderwijs

ds. A. Schreude...+
vanaf 1099