• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Beproeving en overwinning van het geloof

Dit boek is het eerste deel van de theologische werken van Samuel Rutherford. In het Woord vooraf schrijft ds. J.A. Kloosterman dat deze uitgave een ‘nieuwe vertaling van de verhandeling (...) over de Kananese vrouw’ bevat. In de ‘Lezersgids’ wordt een en ander meegedeeld over de schrijver en inhoud van dit boek. De hoofdthema’s (genade, gemeenschap met Christus, voorzienigheid, geloof, beproeving, gebed, verbond der genade) worden in deze volgorde kort behandeld.
Na een inleidend schrijven van Rutherford aan lady Campbell volgen de 27 preken over de geschiedenis van de Kananese vrouw. Voorafgaande aan iedere preek wordt de lezer een ‘leeswijzer’ meegegeven, waarin een korte samenvatting staat van de preek. Het is goed te beseffen dat deze leeswijzers niet door Rutherford zelf geschreven zijn. Door wie de ‘Lezersgids’ en de ‘leeswijzers’ wel geschreven zijn, staat - naar mijn weten - nergens vermeld. De vertaling is van Ruth Pieterman. Het valt niet mee om een korte indruk te geven van dit werk van Rutherford. Eigenlijk staan op iedere bladzijde uitdrukkingen die alle overdenking waard zijn. Juist door zijn treffende voorbeelden uit het gewone leven, weet Rutherford kernzaken te raken en uit te leggen. Om toch een kleine indruk te geven, citeren we uit een preek (17), waar Rutherford helder weergeeft wat het verschil is tussen ootmoed en hoogmoed: ‘In de ogen van een ootmoedige ziel is iedereen dichter bij God dan hijzelf. (...) Want nederigheid betekent dat de ziel vlak gemaakt is en waterpas ligt met zichzelf, niet hoger dan God haar gezet heeft. (...) Een hoogmoedige ziel heeft veren die breder zijn dan haar nest’. Tenslotte citeren we wat Rutherford schrijft in de laatste preek. Het gaat daar over de manier waarop God mensen door de satan verhardt: ‘O wat erg, een storm, een duivel komt en steelt de ziel van een mens met zijn geweten ’s nachts uit hem weg, en hij weet het niet. Christus zegt: ‘Stil, maak hem niet wakker, totdat hij over zijn oren in de poel ligt’. En de satan zegt: ‘Maak hem niet wakker, totdat ik hem definitief in mijn macht heb!’ Een stom oordeel is een dubbel oordeel’. Neem en lees.

Beproeving en overwinning...

Samuel Rutherfo...+
vanaf 3995