• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Bidden om Zijn komst

De Amerikaans prediker Jonathan Edwards (1703-1758) ontving veel zegen op zijn prediking. Onzer zijn bediening kwamen velen tot bekering. Maar… toch verlangde Edwards naar meer. Hij zag uit naar een wereldwijde opwekking. Die zou naar zijn vaste overtuiging kort voor Christus’ wederkomst plaatshebben.

Edwards zag dus uit naar een wereldwijde opwekking in de kerk. Hij geloofde dat zó de weg bereid zou worden tot Christus’ wederkomst. Wat staat in dit boek centraal? Het gebed om de komst van de Heere Jezus, Zijn tweede komst. Edwards roept christenen op tot een biddend en verwachtend leven.
De kerk heeft als roeping om biddend en verwachtend in dit leven te staan. Dat is een krachtige oproep aan christenen in de 21e eeuw. Hij doet dit naar aanleiding van de volgende tekst uit de 2 Petrusbrief. 2 Petrus 3:14: ‘Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk va Hem bevonden moogt worden in vrede’.
Tegelijk schrijft Edwards bemoedigende en vertroostende woorden voor christenen wanneer zij soms moedeloos raken over de toestand van de kerk.

 

Dit boek bestaat uit drie delen:
Deel 1, met een inleiding, andere Bijbelplaatsen, verwachting voor het Joodse volk, en een analyse van de tekst.
Deel 2, met de uitleg van de Schrift en de heerlijkheid van de laatste dagen enz.
Deel 3, met een reactie op tegenwerpingen, beschuldiging van bijgelovigheid, reactie op het oordeel dat een dergelijke overeenkomst willekeurig en schijnheilig is en een reactie op de beschuldiging van een nieuwigheid.

 

Het boek zet in met een woord vooraf en korte inleiding bij het millennium bij Jonathan Edwards door W. van Vlastuin. Aan het eind treffen we een naschrift aan. Een vraag uit het Woord vooraf met een antwoord: "wat heeft de kerk in onze dagen daaraan? Veel, zou Edwards zeggen. De kerk moet een biddend en verwachtend leven kennen. De kerk moet een biddend en verwachtend leven kennen…Deze uitgave kan handvatten geven, een slapende kerk opwekken en een verwachtende kerk bemoedigen en vertroosten."


Een laatste passage van ds. Edwards als aanmoediging en afsluiting:
"Tot slot denken we aan de grote uitstorting van de Geest die gebeurde in de tijd van de apostelen en die gepaard ging met zo’n machtige uitwerking op de Joden en de heidenen. Toen daalde de Geest eerst op hen neer die een ernstig gezamenlijk gebed uitspraken. God heeft een bijzondere zegen beloofd aan hen die bidden voor het welzijn van de Kerk van God omdat ze haar liefhebben.
Van harte aanbevolen, voor jong en oud! ‘Bidt om de vrede van Jeruzalem; wél moeten zij varen die u beminnen’ (Psalm 122:6). Meer aanbeveling is toch niet nodig. Bidt om Zijn komst!"

Bidden om Zijn komst

Jonathan Edward...+
vanaf 899