• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Blijf niet omzien

Liselot maakt een nieuwe start als leidster op een schippersinternaat. Desondanks biljft het verleden haar achtervolgen. De dramatische relatie die ze met haar (nu overleden) vader had drukt nog elke dag een stempel op haar leven. Wanneer ze contact krijgt met de broer van haar vader vallen puzzelstukjes op hun plek. Haar vader bleek een psychiatrische stoornis te hebben gehad, waardoor hij te veel dronk en agressief en onvoorspelbaar werd.
Ondanks dat Liselot het verleden nu beter begrijpt, worstelt ze met schuldgevoelens. Wanneer een jongeman, Wiebe, in haar geïnteresseerd lijkt, moet ze een keus maken. Kan hij door haar pantser heenbreken? Psychiatrische stoornissen kunnen het leven behooriljk ingewikkeld maken, niet alleen voor de desbetreffende personen zelf, maar ook voor hun omgeving. Rond dit thema heeft Nelleke Wander het verhaal van Liselot geschreven, een verhaal dat ongetwijfeld veel herkenning oproept bij lezers die leven met mensen met een stoornis. Het leven van Liselot laat zien dat een kind diep beschadigd kan raken door de wispelturigheid van een agressieve vader. Ook onwetendheid is hier debet aan. Kennis over dit onderwerp geeft handvatten om er op een betere manier mee om te gaan, iets wat ook Liselot ervaart. De schrijfster benadrukt dat God alles in Zijn hand houdt, ook moeiljke gebeurtenissen. Deze godsdienstige stukjes zjn geschreven in bevindeiljke, niet-alledaagse taal, in tegenstelling tot de rest van de roman. Het boek is geschikt voor de reformatorische gezindte.

Blijf niet omzien; E-Book

Nelleke Wander
vanaf 999