• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Calvijn op Cuba

Het door Huib de Vries geschreven handzame en kleurrijke boekje van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ) leest plezierig en geeft veel informatie.
Verschillende aspecten van het zendingswerk van de SEZ op het eiland Cuba in het Caribaïsch gebied komen aan bod. De foto’s maken het geheel nog kleuriger en brengen de woorden tot leven. Het boek is verdeeld in twintig hoofdstukken en een viertal bjlagen. De kaart met voor de SEZ belangrjke centra helpt om zicht te krjgen op het gebied. In het woord vooraf positioneert de voorzitter van de SEZ, ds. A. C. Uitslag, de organisatie ten opzichte van andere stromingen en kerken. „De armzalige rooms-katholieke leer” en „de evangelische en charismatische groepen, die een groot gevaar voor de kerk van Cuba vormen”, staan tegenover „de kleine SEZ.” De toon is gezet. Maar bj het doorlezen verandert de toon, wanneer het gaat over mensen die in vuur en vlam zjn gezet voor het Evangelie. In de vertaalde brieven proef je iets van die Cubaanse werkeljkheid. Maar eerst beschrjft De Vries een stukje geschiedenis van het eiland. Het eerste hoofdstuk zet de lezer met beide benen op de Cubaanse grond en schets de Cubaanse geschiedenis. De oorspronkeljke bewoners zjn binnen honderd jaar bjna allemaal uitgemoord (de Uruguayaanse schrjver en journalist Galeano bevestigt dit beeld in het monumentale boek ”De aderlating van een continent”). Met enkele pennenstreken beschrjft De Vries de politieke spanningen met de VS. Het heil bljkt niet bj het communisme, noch het kapitalisme te vinden, maar bj de Heere. In het tweede hoofdstuk begint de verkenningstocht van de SEZ. Een grote zegen voor de Iglesia Cristiana Reformada werd het „alledaagse meisje Bessy vander Valk.” Al lezend wordt helder dat het werk van de zending geen succesverhaal is. Er wordt geworsteld met en gestreden tegen de boze. Maar steeds weer lichten persoonljke verhalen op. Zoals het verhaal van Bartholomé Gregorio Lavastida, die 75 jaar mocht werken in Gods wjngaard. De Bjbelcursussen van de SEZ vinden in Cuba hun weg. Maar regelmatig ”verdwalen” ze en komen ze niet op de plaats van bestemming aan. Voor de boeken geldt hetzelfde. Pjnljk is wanneer de usb-sticks met prachtige digitale bibliotheken door de duistere kant van de westerse invloed worden misbruikt. Maar de dankbaarheid proef je door het boek heen. Zeker wanneer de weg voor de drukpers wordt geopend. In het boek wordt duideljk dat het ”mosterdzaadgeloof” in de zending een groot goed is. Gods Geest laat Zich door geen enkel regime tegenouden. Deze gedachte loopt als een gouden draad door het boek. Nog een enkele kanttekening: De titel dekt de lading niet. Gaat het bj de SEZ om Calvjn? Of om het ”Evangelie van vrje genade”? Ik begrjp dat het materiaal dat verspreid wordt, voortkomt uit het gereformeerd calvinistische gedachtegoed, wat mj zeer lief is, maar dat rechtvaardigt de titel niet. Verder heb ik moeite met de wjze waarop op de achterkant van het boekje de inhoud wordt samengevat. „Langs ongedachte wegen bereiken de Bjbelcursussen van de Spaanse Evangelische Zending ook Cuba.” Ik mis de verwondering. Die ongedachte wegen zjn „de wonderljke wegen van de Heere.” Dáárvan mogen we spreken! En... bestonden de Cubanen pas toen Columbus ze ontdekte? Een mooi boekje dat moeite van het kopen én lezen waard is. De auteur is regiocoördinator LatijnsAmerika van de GZB.

Calvijn op Cuba

Huib de Vries
vanaf 749