• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Christus alles en in allen

Philip Henry is de vader van de bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry. Zoon Matthew wijdde aan zijn vader een indrukwekkende biografie die verscheen bij de Gebr. Koster te Barneveld. Uit deze biografie blijkt de tere vreze van Gods naam in het leven van Philip Henry. Hij viel op door zijn 'voortreffelijke talenten, geleerdheid en Goddelijke genadegaven'. In het boek Christus alles en in allen is een beknopte biografie van Philip Henry opgenomen die gebaseerd is op de artikelenserie, geschreven door de heer L. van der Tang over hem in De Wachter Sions.
Paulus had 'niet voorgenomen iets te weten (...) dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd'. Datzelfde geldt voor Philip Henry. Het Woord is de inhoud van het Woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De naam van Christus is verbonden met tal van Bijbelse trefwoorden waarin de rijkdom en grootheid van Christus tot uitdrukking komen. Om enkele voorbeelden te noemen: Christus is het Fundament, onze Kleding, het Hoofd, onze Hoop, onze Toevlucht, onze Gerechtigheid, ons Licht, ons Leven, ons Pascha, onze Wijsheid, onze Banier enzovoort. Henry gaat telkens uit van een tekst waarin verwezen wordt naar die woorden. Al die woorden laten de rijkdom van het Woord zien dat Henry in alle eenvoud en met onderscheiden geestelijke kennis naar voren brengt tot onderwijs. Henry werkt telkens de vergelijking uit. Bijvoorbeeld: 'Christus is als De Dauw'. De dauw heeft zes eigenschappen: hij is goddelijk en hemels, hij daalt af en komt naar beneden, hij daalt in alle rust neer, de dauw maakt zacht. hij maakt vochtig en vruchtbaar. Die eigenschappen zijn van toepassing op Christus. Voor wie is de dauw? En wanneer hebben we die dauw in het bijzonder nodig? Anders gezegd: Voor wie is Christus dierbaar? Wanneer hebben zij die nodig? Henry sluit met regelmaat af met te wijzen op de plichten van de gelovige. Hij blijft dicht bij het Woord. ln 'Christus is onze Ladder’ wijkt hij af van de onder ons gebruikelijke exegese dat Jakob te Bethel de openbaring van de Middelaar kreeg. Hij schrijft: 'Door deze Ladder komt al onze vergeving. We hebben die elke dag nodig. (... ) Al de oneindige genade die in God is, vergaf nooit één zonde buiten Christus om'. Philip Henry stalt de rijkdom van en de blijdschap in Christus uit voor zondaren. Christus is ook dé Wijsheid. 'Als Christus wijsheid voor ons gemaakt is, zijn we in een zekere mate overtuigd van onze eigen domheid en dwaasheid. (...) Een dwaas denkt dat hij wijs is (Spreuken 26:12). (...) Een wijs man kent zichzelf als een dwaas, zoals David (Psalm 73:22). Henry zal ongetwijfeld Asaf bedoeld hebben. Wat stond in de oorspronkelijke tekst? Het zou wel beter geweest zijn als in ieder geval de oorspronkelijke titel van het werk vermeld was. In het werk komt ook naar voren dat puriteinen niet zo veel op hadden met de christelijke feestdagen (bladzijde 145). Op bladzijde 347 staat een tekst die onderwijsgevenden niet meer praktiseren: 'Als kinderen op school hun les niet leren, is er een stok om mee te slaan'. De tekst kan niet los gezien worden van de context. De Bijbelse waarheid die zo kernachtig naar voren gebracht wordt, is van alle tijden. Zeer indringend, zeer uitnodigend en onderwijzend. Philip Henry moest naar menselijke maatstaven veel lijden en hij was aan veel strijd onderhevig, maar voor hem was Christus alles en in allen. Zeer aanbevolen!

Christus alles en in alle...

Philip Henry
vanaf 2995