• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Christus volgen met vallen en opstaan

Onze tijd wordt gekenmerkt door een wereld om ons heen, die van alle kanten laat horen om zoveel mogelijk van het leven te genieten en succesvol te worden. Maar leggen we daar Gods Woord naast dat leert de Heere ons totaal iets anders. Hij vraagt van ons om de luxe en comfortabele leventje op te geven en Hem na te volgen. Als we aan deze roeping gestalte willen geven, wat betekent dat voor ons leven van elke dag? De schrijver, Steven Middelkoop, geeft Bijbels onderwijs aan jongvolwassenen.
Hij doet een dwingend appel om niet op twee gedachten te hinken, niet tweeslachtig of dubbelhartig te leven, maar door genade ons over te geven aan Christus en zo de weg van het tarwegraan te praktiseren. Is deze manier van leven gemakkelijk? Verre van daar, maar zo’n leven geeft alleen ware, echt vreugde en een zicht op een eeuwige toekomst.

Stichting de Ondergrondse Kerk
De opbrengst van deze uitgave komt ten goede aan hulp voor vervolgde christenen. Wilt u meer weten dan verwijs ik naar de site: www.sdok.nl. Steven van Middelkoop gaf jarenlang leiding aan de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Momenteel werkt hij als Programma Manager bij Yona Foudation. Hij is kerkelijk werker binnen de Hersteld Hervormde Kerk en studeert nog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aanleiding uit de inleiding
De schrijver overkwam in april 2016 een ernstig auto-ongeluk, dat wonderlijk goed afliep, maar hem wel aan het denken zette. Zijn taak in het Koninkrijk van God was nog niet af. Kort daarop overleed een catechisant door een ongeval met paragliden. Opnieuw drong het tot hem door: ben ik/ben jij bereid?
Aansporing om de Heere te zoeken
Dit boekje is een aansporing om de Heere te zoeken, juist in je jeugd. Een handreiking voor jongeren in de dagelijkse praktijk van de navolging van Christus. Het gebed om de kracht en de leiding van de Heilige Geest kan niet gemist worden, maar de Heere wil in die weg wel een zegen schenken. In hoofdstuk 1 laat hij een spiegel zien van wereldsteren: opgaan, blinken en verzinken. Aan de hand van drie Bijbelgedeelten laat Middelkoop zien de voorspoed en de ondergang van de ongelovigen. Maar vervolgens wijst hij ook op Christus, Die de weg ging van het stervende tarwegraan. Het boekje sluit af met vier handreikingen voor jonge christenen: hoe is onze verhouding tot de Heere en met onze medechristenen in het dagelijks leven?

Verhalen uit de praktijk, uit de ervaringen
Elke hoofdstuk begint met een ervaringsverhaal van voorgangers, die de schrijver ontmoette tijdens een reis naar India in het kader van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). Niet voor niets is de opbrengst bestemd voor het werk van deze stichting.

Kaders met raadgevingen
Door heel het boekje heen staan telkens korte citaten uit de tekst. Ze zorgen ervoor dat het gelijk opvalt. Aan het eind van een hoofdstuk volgt een samenvatting.
• Onze zonde is dat we ons eigen geluk willen creëren zonder God
• Alleen in het licht van Gods Woord worden onze levensvragen opgelost
• Als het goed is houdt voorspoed een christen nederig.
• Het lijden dat christenen overkomt, kan voor anderen tot zegen zijn.
• Alleen als de Heere onze ogen ervoor opent, zien wij in waarom het lijden van de Heere Jezus nodig was.
• Bid of de Heere identificatiefiguren op je weg brengt.
Het boekje eindigt met een gedeelte uit Johannes 15 over de ware Wijnstok en de ranken. De in Hem blijft en Hij in ons, die draagt veel vrucht. Want zonder Hem kunt Gij niets doen. Soms moet gesnoeid worden, maar bedenk: wanneer de Landman snoeit, is Hij nabij.
+ Een boek rechtstreeks gericht aan onze jongeren
+ Wel in de wereld, maar niet van de wereld
+ Heldere samenvatting
+ Aansprekende citaten door het hele boek heen.

Christus volgen met valle...

Steven Middelko...+
vanaf 799