• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Christus volgen met vallen en opstaan

Volgen doen we allemaal. De vraag is wie of Wie en hoe wij volgen. Steven Middelkoop heeft speciaal voor jongeren een boekje geschreven over de noodzaak om Christus te volgen.
Eerst beschrijft hij welke gevolgen het heeft als we wereldsterren achternalopen. ‘Onze zonde is dat we ons eigen geluk willen creëren zonder God’, schrijft hij (pagina 16). Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij Psalm 73. Waarom had Asaf het zo moeilijk? Omdat hij van beneden naar boven keek en niet andersom. Met de gelijkenis van het stervende tarwe graan als uitgangspunt benadrukt de schrijver hoe noodzakelijk het is je leven te verliezen om het te behouden. Wat voor Christus gold, is nodig voor ons allen: Sterven als het tarwegraan, om vrucht te dragen’. Dat vraagt een radicale keuze: Of kies je doorgaans voor de gulden middenweg? (...) een beetje film, een beetje vrije liefde en een beetje geloof. Alles een beetje, maar niets voluit? Dat is geen navolging, dat is zelfbedrog’ (pagina 71). De laatste twintig pagina’s van het boek bevatten vier handreikingen voor een leven in navolging: Bijbels Godsbeeld, Bijbellezen, persoonlijk gebed en het hart delen met ware gelovigen. De schrijver heeft een lezenswaardig boekje geschreven voor de oudere jeugd (18÷). Echter, ook ouderen kunnen er veel uit leren.

Christus volgen met valle...

Steven Middelko...+
vanaf 799