• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De actualiteit van het Oude Testament. Geweld, offers en beloften

Dit boek bevat een uitwerking van een drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma van Driestar educatief in 2017. Er staan behartigenswaardige dingen in over het geweld in het Oude Testament, over de blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving en over de beloften in het Oude Testament.
We willen iets doorgeven uit het artikel van dr. Versluis over het geweld in het Oude Testament. We lezen op blz. 36 “De voortgang van Gods openbaring maakt ook duidelijk dat geweld dat in het Oude Testament plaatsvond, soms in opdracht van God Zelf, nooit zomaar herhaalbaar is. Slechts eenmaal, met het oog op één specifieke groep volken en voor een bepaalde tijd (zie Richt. 2:3) wordt Israël opgeroepen om de volken van Kanaän uit te roeien. Het was blijkbaar de wil van God in die specifieke context en in die fase van de heilsgeschiedenis. Het is deel van de weg die God gekozen heeft om te gaan met Zijn volk en de mensheid. Maar een christen leest zulke teksten altijd in het geheel van de Schrift. De boodschap van het Nieuwe Testament is volstrekt helder en daar zijn christenen wereldwijd het over eens: een christen is geroepen om de vrede te zoeken en zijn vijanden lief te hebben (Matth. 5:44). In het verband van de hele Bijbel kunnen geweldsteksten nooit gebruikt worden om geweld in het heden te legitimeren. Daarom is het Oude Testament niet gevaarlijk.

De actualiteit van het Ou...

dr. A. Versluis...+
vanaf 799