• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De bergen zullen vrede dragen

Een voornaam uitgevoerd boek, met veel foto’s ter ondersteuning van de tekst. De schrijver, zendingswerker, brengt aan de hand van verschillende interviews in beeld hoe de eerste generatie Papoea’s het woord ontving, hoe zij het overdroegen op de tweede generatie en hoe de derde generatie na hen met dit Woord leeft. Daarbij komen zowel verblijdende als teleurstellende zaken aan de orde.
In 1963 kwam ds. G. Kuijt als eerste zendeling van de GG aan in de Pass Valley op Papoea. Meerdere zendelingen e.a. werden uitgezonden. Er ontstond een zusterkerk. In de periode 1963 – 1983 traden er grote veranderingen op, zowel geestelijk als sociaal. Voormalige kannibalen en toverdokters deden afstand van zondige praktijken, beleden hun geloof in de drie-enige God en lieten zich dopen. Er ontstond ook verzet; enkele Papoea-zendelingen moesten hun leven met de dood bekopen. Het leven van de tweede generatie (1984-2008) stond in het teken van voortgaande ontwikkeling en van de beginnende trek naar de grote stad. In 1984 werd de kerk zelfstandig en werd de eerste Generale Synode gehouden. Ook in die periode was er verzet tegen het Evangelie: dwaalleraars, het oude volksgeloof was vaak nog springlevend. En jongeren die in de stad studeerden kregen te maken met veel verleidingen. Sinds 2006 kreeg de bevolking het economisch beter (gesteund door Indonesische overheid). Ook negatieve ontwikkelingen: vooral een groot aantal jongeren overleed aan gevolgen van malaria, tbc en AIDS in de stad (10/11). In deze uitgave gaat het niet om de zendingsgeschiedenis belicht vanuit westers perspectief. Het gaat om de vraag hoe Papoea’s zelf aankijken tegen de ontwikkelingen van de laatste 50 jaar: geestelijk, politiek en sociaal. D.m.v. interviews komen vertegenwoordigers van de eerste en tweede generatie aan het woord. Met de nadruk op de ontwikkelingen in de bergen, waar d oudste zendingsposten liggen en op de ontwikkeling in de steden. Hfd.2 een korte schets van het leven van de stenenbijlmaker, Diman; Hfd.3: het leven in een stenen tijdperk op het tijdstip dat ze in aanraking met het Evangelie. Hfd. 4: de komst van het Evangelie in de valleien van het Centraal Bergland; hfd.5 e.v.: oude herinneringen aan de komst van het Evangelie; het Woord en de sacramenten; herders en leraars; geloof , afval en verzet; alfabetiseringswerk; bijbelvertaalwerk en theologisch onderwijs; hfd.15: drie generaties christenen op Papoea; hfd.16. Korte meditatie van ds. Nebius Maling over: ‘De bergen zullen vrede dragen’: ‘zoek toch uw toevlucht bij deze Vredevorst en laat Zijn vrede uw harten rijkelijk vervullen. Amen’(136). Wat een goede beschrijving van het zendingswerk dat in Papoea is verricht. We leven allemaal buiten het paradijs. Maar de Koning van de Kerk heeft in Papoea ook gezorgd dat de zendingsarbeid tot zegen is geweest en dat Hij ook de jonge kerk helpt (Matt.28:20). We danken Dick Kroneman voor het concept voor dit boek; heel leerzaam en goed leesbaar; in het kort komt er veel aan de orde, ondersteund door de foto’s en overzichten. Van harte aanbevolen!

De bergen zullen vrede dr...

dr. D. Kroneman
vanaf 749