• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Christenreis

Dit bekende boek is verschenen in de serie Puriteinse Klassieken als deel 3. Het verscheen voor het eerst in 1678 als The Pilgrim’s Progress. Prof. Dr. A. Baars heeft het boek opnieuw vertaald. In die vertaling blijft hij zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Engels en sluit zoveel mogelijk aan bij het hedendaagse Nederlands.
Het boek begint met een uitvoerige levensbeschrijving. Op blz. 48 lezen we dat de baptistische gemeente van Bedford waar Bunyan (1628 – 1688) diende een open avondmaalsviering had. Dat wil zeggen dat zij die als volwassene gedoopt zijn en zij die als kind gedoopt zijn aan konden gaan indien er sprake was van een waar geloof en een heilig leven. De apologie van Bunyan (die in veel vertalingen werd weggelaten) is ook opgenomen. Bunyan maakt in de apologie duidelijk wat zijn bedoeling is met het schrijven van de Christenreis. De oorspronkelijke kanttekeningen in de kantlijn zijn ook weergegeven en er zijn verklarende voetnoten onderaan de bladzijde toegevoegd tot een beter verstaan van de Christenreis. We zijn blij met deze waardevolle uitgave van de Christenreis en willen dit boek dan ook van harte aanbevelen.

De Christenreis

John Bunyan
vanaf 1999