• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Christenreis

In 2013 startte de bekende Engelse krant ‘The Guardian’ met een serie over de honderd beste Engelstalige boeken ooit. Het allesbehalve christelijke dagblad begon met … ‘De Christenreis’ van John Bunyan. Veelzeggend. ‘The Pilgrim’s Progress’ werd voor het eerst uitgegeven in 1678 en is in de loop van de eeuwen ontelbare malen herdrukt en vertaald in meer dan tweehonderd talen. Volgens ‘The Guardian’ is er geen boek in het Engels, met uitzondering van de Bijbel, dat zich met dit meesterwerk kan meten als het gaat om het aantal lezers of de invloed op tal van schrijvers zoals Thackeray, de Brontë-zussen, Mark Twain en C.S. Lewis.
Bijzonder dat een man die nauwelijks opleiding genoot een dergelijk boek heeft geschreven. En dat in gevangenschap! Hij werd herhaaldelijk opgesloten vanwege zijn geloof. Ook in Nederland heeft het boek grote invloed gehad, en nog steeds wordt het door velen gelezen. De bestaande vertalingen waren echter grotendeels verouderd en daarom is het goede zaak dat Prof. Dr. A. Baars voor een nieuwe vertaling heeft gezorgd. Baars heeft ervoor gekozen om dicht bij het oorspronkelijke Engels te blijven, waarmee hij Bunyan recht wil doen. Tegelijk heeft hij ernaar gestreefd om het boek zo leesbaar mogelijk te laten zijn. Iets wat hem naar mijn mening goed is gelukt. De tekst van het boek wordt voorafgegaan door een uitvoerige levensbeschrijving van Bunyan. Gezien de vele verbanden tussen diens leven en dit boek een wijze keuze. Ook de apologie bij het boek, waarin de schrijver duidelijk maakt wat zijn bedoelingen zijn, is toegevoegd. Verder zijn de oorspronkelijke kanttekeningen weergegeven en zijn er verklarende voetnoten toegevoegd. Tot mijn genoegen bevat het boek ook een aantal fraaie illustraties. In mijn ogen is de ‘Christenreis’ zowel een literair meesterwerk als een diepzinnig en waardevol boek over het geestelijke leven. Een aantal lezers van ‘The Guardian’ protesteerde tegen deze keuze van hun krant. Volkomen onterecht …

De Christenreis

John Bunyan
vanaf 1999