• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De dominee van Buchenwald

Paul Schneider was de eerste Duitse martelaar. Hij werd door de nationaalsocialisten in kamp Buchenwald gedood via een injectie. Dat was het einde van een zware lijdensweg, waarbij dominee Schneider tot in het kamp getuigde van het geloof. Als al de gevangenen op appel stonden, riep hij woorden van troost vanuit de cel. Totdat hij door stokslagen niet meer kon. Het is prachtig dat we nu ook via een Nederlands boek over hem kunnen lezen.

De auteur van dit boek, A.B. Goedhart, vertelt dat hij zich afvroeg hoe christenen zich hebben gedragen in de tijd van onderdrukking door de nationaalsocialistische ideologie. De levensloop van Paul Schneider gaf de zet tot onderzoek en
publicatie van dit boek.
Waarom zou je het lezen? Om te beseffen wat het betekenen kan Jezus te volgen op de kruisweg. Dat is het normale christelijke leven. Dominee Schneider schreef dat de kerk van Christus in die tijd van verdrukking in haar normale toestand was teruggekeerd. En dan schrijft hij: 'De Heere make ons, zijn kleine kudde, bekwaam voor het uur van de beslissing. Waarom? Wel, opdat als het erop aankomt, wij zijn naam niet verloochenen.'
Maar het was en is afschuwelijk zwaar. Hoe hebben christenen toen in de tijd van het derde rijk en nu in de vervolgde kerk moeten lijden! Je kunt bijna niet met droge ogen lezen hoe mevrouw Schneider de keus beschrijft die ze moesten maken. Ze schrijft: 'Ik zie een donkere toekomst voor mij, Paul heeft een kinderlijk vertrouwen: "Het ga zoals het moet gaan. Mijn Heiland in de hemel weet
raad voor al mijn problemen." Ik vroeg hem: "Heb je ons in die nacht van die zware beslissing niet liefgehad? Daarop antwoordde hij: 'ik heb jullie nog nooit zo liefgehad als in die nacht. Ik heb om jullie gehuild...Toen moest ik mij aan zijn beslissing onderwerpen, ik kon niet anders dan het met hem eens zijn, hem waarderen en samen met hem de verantwoordelijkheid dragen. Deze weken beleefde ik vaak als een sterven aan mijn eigen wil. Het gehoorzaam buigen onder Gods wil, wordt nooit in één keer geleerd.'
Het is een indrukwekkend levensverhaal. Het is ontroerend en bemoedigend. Het laat ons zien wat het persoonlijk voor deze predikant en zijn vrouw (en gezin) betekende om niet mee te gaan met de leer van Hitler. Het maakt ons waakzaam. En het leert ons wat het kan betekenen Jezus te volgen. 

De dominee van Buchenwald

A.B. Goedhart
vanaf 899