• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De grootste strijd

Bij de Banier is een ander werk van Spurgeon verschenen: ‘De grootste strijd’, over het leger en de wapenrusting van een christen: ‘Strijd de goede strijd des geloofs’ 1 Timotheüs 6 : 12; de vertaling is van C.F. van der Meij-Doorn. Het is een van de kleinste boekjes van de hand van deze bekende Engelse predikant Charles Haddon Spurgeon (1834-1892), maar zeker niet zijn minste werk.

‘De grootste strijd’ bevat de openingsrede die Spurgeon april 1891 hield tijdens de Pastor’s College Conference, een  predikantenconferentie. De ‘Prins der predikers’ spoorde de voorgangers onder zijn gehoor aan de goede strijd te strijden in dienst van de grote Meester. Uitgangspunt voor de rede The greatest Fight in the World was 1 Timotheüs 6 : 12 waar Paulus schrijft: ‘Strijd de goede strijd des geloofs’. Kort na deze indringende lezing stierf Spurgeon. Het boek is daardoor wel als een soort manifest of nalatenschap gezien voor zijn mede-ambtsbroeders. De vertaler en uitgever hebben de tekst toegankelijk gemaakt voor de lezer door het aanbrengen van tussenkopjes en voetnoten. Na het woord vooraf volgt een inleiding, waarin het belangrijk is, dat een goede voorbereiding nodig is, maar tegelijk is er het gevaar van te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het vervolg van deze lezing is gebaseerd op praktijkervaringen, volgens Spurgeon.

Het boekje is in drieën gedeeld, met een groot aantal subonderdelen:

 

Onze wapenkamer

De wapenkamer is de Bijbel en die bevat alles, niets kan Gods Woord aanvullen, maar gebruik wel heel de Bijbel. Gods Woord geeft voorgangers kracht. Het is geïnspireerd en onfeilbaar. Breng de boodschap van Gods Woord duidelijk.

 

Ons leger

Het leger is de kerk en de kerken moeten zich inzetten voor Gods zaak. De Kerk moet geheiligden voortbrengen en moet thuis zijn in de geloofsleer. Tegelijk moet de Kerk ook missionair zijn. De predikant is dienaar en moet een voorbeeld zijn voor de kudde.

 

Onze kracht

De kracht ligt in de Geest van God en onze voorbereiking moet zijn in de afhankelijkheid van de Geest. Preken kan alleen met de hulp van de Geest en ook de vrucht op de preek komt van de Geest. De Geest duldt geen geschipper en mensenvrees past niet. Bij een dwaalleer wijkt de Geest. De Geest zegent alleen een Bijbelse preek. Bij zonden en bij luiheid wijkt de Geest. De Geest duldt geen trots van voorgangers. Bij ruzie en strijd wijkt de Geest. De Geest werkt alleen als eer van Christus centraal staat.

De twee boekjes van Spurgeon kan ik van harte aanbevelen. Ze zijn toegankelijk voor jong en oud en bevatten lessen voor voorgangers. Neem, lees en mediteer.

De grootste strijd

C.H. Spurgeon
vanaf 799