• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De HEERE onze gerechtigheid

Voorjaar 2013 promoveerde ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Arnemuiden, op In Christus rechtvaardig: de leer van de rechtvaardiging bij Luther, Melanchthon, Calvijn en Owen. Als aanvulling daarop schreef hij nu: De HEERE onze gerechtigheid. Rechtvaardiging en verbond in heilshistorisch perspectief.
Dr. P. de Vries schreef een aanbevelend voorwoord. In de eerste vijf hoofdstukken bespreekt Klaassen de hoofdstroom van de gereformeerde verbondsleer: het werkverbond en het genadeverbond, kleinere zijstroompjes, zoals het verbond der verlossing, worden slechts genoemd, niet uitgewerkt. Klaassen legt uit dat Calvijn weliswaar het werkverbond niet noemt, maar dat de zaak zelf wel in zijn werk aanwezig is. Daarna bespreekt Klaassen het genadeverbond in het algemeen en drie gestalten ervan: het Abrahamitische, het Mozaïsche en het nieuwe verbond. In de hoofdstukken 6 tot en met 8 komt de rechtvaardiging aan de orde. Klaassen behandelt die als één van de weldaden van het genadeverbond. Hoofdstuk zes is daarbij een herschrijving en aanvulling van eveneens hoofdstuk zes uit zijn proefschrift. In dit hoofdstuk gaat het ook over het nieuwe perspectief op Paulus’ als resultaat van het nieuwe Paulusonderzoek. Het boek wordt afgesloten door een aanhangsel met een kritische uitleg van de verklaring van overeenstemming tussen de rooms-katholieke kerk en de lutherse wereldfederatie over de Leer der rechtvaardiging. Klaassen schreef opnieuw een echt gereformeerd wetenschappelijk boek waar de theologische wereld niet omheen zal kunnen.

De HEERE onze gerechtighe...

dr. M. Klaassen
vanaf 1399