• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De heilige oorlog

Het meest bekende boek van John Bunyan (1628-1688) is de Christenreis. De Christinnereis is eveneens bekend geworden. Dat geldt ook van de Heilige Oorlog, ofwel de strijd om de stad Mensenziel.

Het boek is een lange gelijkenis over de mens, die van God is afgevallen en die door Gods genade wordt overwonnen. Dat zorgt voor een voortdurende strijd. In die strijd staan Koning Schaddai en Prins Immanuël tegenover de grote tegenstander Diabolos en zijn helpers.

Het begin van de Heilige Oorlog is voor veel lezers goed te volgen, naarmate het boek vordert wordt dat niet eenvoudiger. Dit heeft ook te maken met de vele (bijna 200) personen die Bunyan tekent. Juist daarom is het een meerwaarde dat dr. A. Baars een lange inleiding op het boek heeft geschreven. Daarin vat hij de verhaallijn van het boek samen. Hij gaat ook in op de historische achtergronden die voor Bunyan hebben meegewogen om het boek te schrijven. Dr. Baars geeft ook inzicht op welke manier Bunyan al zijn persoonlijkheden inzet om de boodschap van zijn boek over te dragen. Ook noemt hij kort de belangrijkste boodschappen die Bunyan met de Heilige Oorlog heeft meegegeven.

Het is echt een aanwinst dat dr. Baars boeken van Bunyan en andere puriteinen op deze wijze toegankelijk maakt. Laten we onze winst daarmee doen. Het lezen en overdenken van dergelijke boeken is zo vormend voor ons. Boven alles behoren ook zulke boeken tot de genademiddelen die de Heere kan en wil gebruiken om te onderwijzen over de weg des levens. Daarom van harte aanbevolen.

De Heilige Oorlog

John Bunyan
vanaf 2099