• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Heilige Oorlog

De boeken van Bunyan hebben onder ons geen aanbeveling nodig. Toch wil ik deze uitgave van ”De Heilige Oorlog” van harte aanbevelen. Er zijn meerdere uitgaven van dit werk van Bunyan verschenen, maar ik moet eerlijk zeggen dat deze uitgave, die als twaalfde deel verschijnt in de reeks van Puriteinse Klassieken, eruit springt. Dat komt met name door de goede leesbaarheid van de vertaling. De vertaalster, Thera Tanis-Baars, verdient een compliment.

Evenals in andere delen in deze reeks gaat er een inleiding vooraf aan het eigenlijke boek. Prof. dr. A. Baars geeft een mooie en verduidelijkende toelichting op ‘De allegorie van de belegerde stad’. Daarin geeft hij uitleg over de verhaallijn, de complexiteit, de historische achtergrond, de voornaamste personages en de boodschap van het boek.
Van harte ben ik het met de inleider eens als hij stelt dat het een rijk boek is. De geestelijke inhoud is onderwijzend en vertroostend. De hoofdlijn beschrijft de strijd die Prins Immanuël moet leveren om stad Mensziel te behouden. Of anders gezegd, het gaat over  de weg van een zondaar (Mensziel) die tot bekering komt en welke strijd hij moet voeren om te volharden in het geloof.
Bunyan vertelt op een overtuigende en meeslepende manier het verhaal waarin het de lezer steeds meer duidelijk wordt wat de strijd om stad Mensziel inhoudt. Net als in ”De Christenreis” maakt Bunyan gebruik van personificatie. Stad Mensziel staat symbool voor de mens, die door de duivelse listen van Diabolos wordt verleid en afvalt van God, Koning Shaddai. Wat een strijd moet er gevoerd worden om de onbekeerlijke en onwillige stad Mensziel in te nemen. In heel de geschiedenis die het boek beschrijft, schittert de uitnemendheid van Prins Immanuël in Zijn eeuwige liefde en trouw ten opzichte van de stad Mensziel. De sleutel om de allegorie te begrijpen, is de Bijbel zelf. Ook Bunyans eigen ervaring klinkt door in de beschrijving van de strijd van het geloof in  wegen van beproeving en aanvechting. Hij zegt zelf: ‘’t Verhaal kwam uit mijn hart, het rees toen naar mijn hoofd, van daaruit kwam het naar mijn vingers toegestroomd. Het vloeide uit mijn pen, ik kwam terstond op dreef, het kwam op het papier waarop ik het toen schreef’.
Deze uitgave bevat ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave. Die helpen de lezer om de indringende boodschap van
”De Heilige Oorlog” te verstaan. Verder zijn er door inleider en vertaler waar nodig verhelderende voetnoten aangebracht. “De Heilige Oorlog” verscheen voor het eerst in 1682, maar is blijvend actueel omdat de beschreven oorlog eigen is aan het  genadewerk van God. Dit is geen oorlog in de zin zoals andere godsdiensten die kennen, maar een geestelijke oorlog waarin God door genade een verloren zondaar terugwint voor Zichzelf.