• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De hemel op aarde

”De hemel op aarde”, het tiende deel uit de serie Puriteinse Klassieken, is vertaald door drs. Christine Pas-Donker en wordt ingeleid door prof. dr. A. Baars. Het heeft als ondertitel ”Volle zekerheid van de zaligheid”. In de inleiding wordt eerst een schets gegeven van het leven van de schrijver, Thomas Brooks (1608-1680).

Daarna wordt de bedoeling van dit boek toegelicht. In zijn Voorwoord schrijft Thomas Brooks: ‘Zekerheid (van het erfgenaam zijn van de eeuwige zaligheid) is de parel die de meeste mensen missen, een kroon die maar weinig mensen dragen’.
Brooks gaat dan eerst bewijzen dat gelovigen in dit leven een gegronde zekerheid van hun eeuwige geluk en zaligheid kunnen verkrijgen. Vervolgens geeft hij redenen waarom God soms voor een tijd gelovigen de zekerheid onthoudt en noemt hij  bijzondere tijden waarop gelovigen de zekerheid genieten. Daarna bespreekt hij de hindernissen waardoor de zekerheid onthouden wordt en de middelen om deze hindernissen weg te nemen. Vervolgens gaat hij opwekken om niet te rusten totdat een gegronde zekerheid verkregen is. Ook komt aan de orde hoe de zekerheid kan worden verkregen. Aangewezen wordt het verschil tussen  ware en valse zekerheid. Ten slotte worden verschillende vragen behandeld. Het geheel is Schriftuurlijk onderbouwd. In een tijd  waarin we vrezen dat er veel ingebeelde en ongegronde zekerheid is, is het lezen van dit boek zeer aan te bevelen. Maar ook voor oprechte zielen die de neiging hebben een grond te maken van hun bekommering en zekerheid als iets onbereikbaars  beschouwen, is dit boek zeer leerzaam. Gods Woord zegt: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen’.
Laat dan de bekommerden degenen niet verdenken die meer zekerheid van hun zaligheid mochten ontvangen. En laat de meer verzekerden de bekommerden opwekken om meer te staan naar een gegronde zekerheid. Dit boek van Thomas Brooks kan hiertoe tot onderwijs zijn. Daarom van harte ter lezing en herlezing aanbevolen. 
Halverwege pagina 174 staat de naam van Saul, in plaats van Samuël. En op pagina 175, iets onder het midden, staat ‘u’ in plaats van ‘uw’. Dit kan wellicht in een eventuele volgende uitgave verbeterd worden. 

De hemel op aarde

Thomas Brooks
vanaf 2249