• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Joodse wereld

Het Jodendom heeft in onze gemeenten in de achterliggende jaren steeds meer belangstelling gekregen. Velen hebben een reis naar Israël gemaakt. Voor hen, maar ook voor de thuisblijvers, heeft het boek ”De Joodse wereld” van ds. W. Silfhout veel waarde.
Na de inleiding wordt de geschiedenis van het volk, van Abraham tot heden, beschreven. Het is een verscheurd volk door allerlei opvattingen. Dit lezen we in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 krijgen de feesten de nodige aandacht. In dit hoofdstuk, maar ook in het gehele boek, is de rode draad: ‘Hoe kan het Jodendom ons christen- zijn verrijken?’ We kunnen veel leren als we nadenken over dit volk. Het is immers het volk van het Oude Testament? Maar ds. Silfhout onderstreept ook dat het zijn waarde niet heeft verloren in het Nieuwe Testament. Het zijn en blijven de ‘beminden om der vaderen wil’, zoals Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Het is goed om nader kennis te nemen van dit volk. Dit boek kan zeker daarin bijdragen. Verschillende godsdienstige gebruiken en rituelen krijgen de aandacht. Wat is de Mezoeza? De betekenis van de keppel? De Davidster? Bijzondere aandacht mogen de laatste hoofdstukken wel hebben. Het gaat over de Messiasverwachting en de verhouding tussen jodendom en christendom. Wat is de Bijbelse visie op het joodse volk? Het is naar de Schrift om dit volk niet te vergeten. Er worden voorzichtige conclusies getrokken. Met de nadruk op ‘voorzichtige’. Geen overdreven Israëlaandacht. Dit wordt maar al te veel gevonden. Maar zo niet in ”De Joodse wereld”. Het geeft een Bijbelse en nuchtere beschrijving over het Jodendom. Waard om te lezen! We hopen dat dit boek de liefde tot het Joodse volk in onze gemeenten mag bevorderen.

De Joodse wereld

ds. W. Silfhout
vanaf 1499