• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Joodse wereld

Er is in onze tijd meer belangstelling voor het Joodse volk dan vroeger. Velen brengen een bezoek aan het land Israël.
De auteur is 2e voorzitter van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Hij behandelt in dit boek de geschiedenis van het Jodendom, hedendaags Jodendom, Joodse feesten, godsdienstige gebruiken en rituelen, Messiasverwachting Joodse godsdienst, Jodendom en christendom en tenslotte het Hebreeuwse alfabet, enige Hebreeuwse woorden en uitdrukkingen en het Joodse jaar. Als het gaat over de Messiasverwachting van het Jodendom wordt er niet alleen gekeken naar het verleden, maar komt ook de vraag aan de orde hoe daar vandaag over wordt gedacht. De conclusie van de auteur is dat er wezenlijke verschillen zijn tussen de christelijke en de Joodse toekomstverwachting. We lezen op blz. 150 en 151 Voor de christenen heeft de verlossing al plaatsgevonden. De Heere Jezus is immers tweeduizend jaar gelden gestorven en opgestaan uit de doden. De verlossing is weliswaar nog niet compleet; dit zal gebeuren bij de wederkomst van Christus. Daarentegen is voor de Joden de verlossing nog steeds toekomst. 2.Binnen het jodendom is het messiaanse rijk niet een geestelijk gebeuren, maar zuiver een materiële zaak. De messias zal regeren in het huidige Jeruzalem en niet in een geestelijk Jeruzalem in de hemel. 3.Verlossing is niet iets wat in het hart van de mens plaatsvindt, maar is een materiële gebeurtenis.” Het is een goede zaak zich in het Jodendom te verdiepen om te beter het christen- zijn te kunnen verstaan.

De Joodse wereld

ds. W. Silfhout
vanaf 1499