• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De kronkelweg naar het dorp

'Van Linden neemt ons in ”De kronkelweg naar het dorp” mee naar het binnenland van Guinee. Hij toont ons de (kronkel)weg die de Heere gaat, door Zijn Woord, in het leven van de Mogofin. Tijdenshet lezen komt de Bijbeltekst in mijn gedachten: ‘Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God’.
Hij laat ons kennismaken met imam Bangoura. De ontmoeting van evangelist Commelin met deze man is voor ons het zichtbare begin van de kronkelweg. Onzichtbaar is de Heere echter al begonnen. Hij maakt Bangoura bereidwillig om Commelin te ontvangen. Bangoura herinnert zich een droom en gelooft dat God Commelin heeft gestuurd. In een toespraak zegt hij: ‘Deze man komt ons iets brengen wat meer waard is dan goud: de verhalen van Mousa en Dauda en Isa en al die andere profeten. We moeten naar deze man luisteren! Hij is door God gezonden!’ Op zijn sterfbed belijdt Bangoura dat God alleen kan vergeven omdat Isa is gestorven. De titel is goed gekozen. De kronkelweg vormt ook de rode draad in het proces van Bijbelvertaalwerk. Het communiceren van de Bijbelse boodschap vraagt meer dan alleen het vervaardigen van een goede vertaling. Kennis van de denk- en leefwereld van de ontvangers is noodzakelijk. Ook is zorgvuldigheid geboden. Soms doet de mogelijkheid zich voor om onomwonden de kern van het Evangelie te delen. Vaker moet gezocht worden naar een tactvolle manier. Een prachtig voorbeeld hiervan is een gesprek waarin Van Linden uitleg geeft over het Zoonschap van de Heere Jezus. Bijbelvertaling is een lange weg die zorgvuldig wordt afgelegd. Tijdens de reis zijn er telkens weer bemoedigingen waaruit blijkt dat de Heere door Zijn Woord werkt in het leven van mensen. Verrassend is ook dat in de cultuur van de Mogofin de geslachtsregisters uit de Bijbel van grote betekenis zijn. Gods Woord zal niet ledig wederkeren, naar Zijn belofte. De naam van het eerste huis dat voor zendingswerkers is gebouwd in Garama, herinnert er steeds opnieuw aan: ”Rehoboth”. De HEERE heeft ruimte gemaakt.

De kronkelweg naar het do...

Kees Jan van Li...+
vanaf 999