• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De verhoogde Christus, deel B

De Schotse theoloog Samuël Rutherford (1600- 1661) schreef tijdens de jarenlange Westminster Synode 'Christus stervende en zondaars tot Zich trekkende'. Dat boek is door Ruth Pieterman opnieuw vertaald onder de titel 'De verhoogde Christus' en in de Rutherford-serie in twee delen uitgegeven. Het zijn drie theologische verhandelingen over Johannes 12:27-33.

De confrontatie met gedachten van de roomse antichrist, van diverse soorten arminianen en anti-nomianen en van geestdrijvers (familisten) hebben hierin een grote plaats gekregen. Rutherford toont zich hier een groot theoloog en een diep denker. Hij  onderzoekt hun opvattingen tot in de kleinste finesses. Eén keer zegt hij zelfs iets niet zeker te weten, maar slechts overwegingen te kunnen geven (6b, pag. 239). Zo nauwkeurig gaat hij te werk.
De synodeleden konden daar hun winst mee doen, Het theologisch en filosofisch niveau van deze delen is dan ook hoog,  aanzienlijk hoger dan dat van zijn preken en brieven. Toch staan er ook heel pastorale gedeelten in deze verhandelingen, onder meer als Rutherford schrijft over de mystieke Christus (de verbondenheid tussen Christus en Zijn gelovigen) en over de verhouding tussen de uitverkiezing en het aanbod van genade.
Wie de Schotse puriteinse theologie echt wil bestuderen, moet deze boeken zeker lezen. Achter in deel 6b staat een  personenregister. Ds. J.A. Kloosterman zorgde voor de 'Woorden vooraf'.

De verhoogde Christus (de...

Samuel Rutherfo...+
vanaf 3995