• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De vijand rukt vast aan

“Wat is er aan de hand met deze wereld? Klimaatverandering, digitalisering, epidemieën… Komt het einde dichterbij? En wat hebben we dan te verwachten? Een van de dingen die de Bijbel duidelijk voorzegt, is de komst van de antichrist. Wie is hij, waar zal hij zijn, wat zal hij doen, wanneer zal hij komen?”

Dat zijn de vragen waarop ds. M. van Reenen vanuit de Bijbel ingaat in zijn boek ”De vijand rukt vast aan”. Ds. Van Reenen

is predikant van de hersteld hervormde gemeente in Oldebroek. Diverse typeringen zijn passend bij dit boek: brandend actueel, scherp confronterend, pijnlijk ontdekkend, welhaast profetisch.

Indringend gaat de predikant in op de komst van de antichrist. Hij laat daarbij diverse Schriftgegevens spreken. Beschaamd heb ik het op me laten inwerken. Met de auteur moest ik erkennen dat in onze reformatorische kerken de komst en de  persoon van de antichrist veel te weinig is doordacht. Dit boek voorziet dan ook duidelijk in een leemte. Het boek is  opgedeeld in vijf hoofdstukken, waarbij de titel van elk hoofdstuk bestaat uit enkele woorden uit het Lutherlied. Eerlijk gezegd vind ik dat wat gekunsteld. Ook berijdt de auteur wel erg vaak een aantal van zijn stokpaardjes: de omgang met internet, huwelijk en homoseksualiteit en andere ethische zaken. Dat kan op een gegeven ogenblik vermoeien.

Met deze kanttekeningen is mijn kritiek ook wel zo ongeveer op. Het verstomt ook grotendeels bij het lezen van het boek. Met name hoofdstuk 2 en 3 springen er voor mij echt boven uit. Daarin wordt duidelijk wat de Schrift leert over de antichrist en dat deze geen instituut, maar een concrete persoon is. Hij legt daarin duidelijk uit waarom volgens hem de antichrist nog moet komen. Ds. Van Reenen schetst diverse ontwikkelingen, waardoor de geesten zich rijpen voor de

komst van de antichrist: migratie, mobiliteit, postmodernisme, secularisatie, techniek, internet, kapitalisme, genotscultuur en klimaatproblemen. De antichrist is voor hem als supermens een concurrent van Christus: „Hij zal zitten als een God in zijn tempel. Hij zal een hele cultus om zich heen ontwikkelen. Hij weet God te verdringen en Christus als Verlosser overbodig te maken. De vele problemen die in de wereld er zijn, weet hij zo op te lossen dat de mensen hem haar vertrouwen zal geven.” In het extra toegevoegde hoofdstuk 4 gaat hij in op de coronacrisis en vraagt zich daarin af of corona ons iets zegt over de eindtijd. De schrijver blijkt zijn tijd goed te verstaan. Hij durft ook de vinger te leggen bij bepaalde maatregelen en vraagt zich verwonderd af hoe het kan dat binnen de  gereformeerde gezindte bepaalde maatregelen geruisloos zijn geaccepteerd: „Volgzaamheid is nu de norm en die volgzaamheid is een perfect uitgangspunt voor een toekomstige wereldleider”.

Uiteindelijk komt de schrijver er steeds op terug, dat we ons hebben te voegen naar de grote Koning. Want wie belijdt dat

Christus Koning is over de kerk, mag ook weten in Zijn hoede echte veiligheid te hebben. Dat voorkomt krampachtigheid en

geeft diepe rust bij alle ontwikkelingen op het wereldtoneel. Wie een duiding wil van onze tijd kan bij dit boek terecht.

Het is wat mij betreft echt een aanrader. Wie het gelezen heeft, kan niet langer als een struisvogel zijn hoofd in het zand steken en doen alsof er niets gaande is. Ik zou zeggen: neem, lees en neem het vooral ter harte! Want het is nodig voorbereid te zijn voor de tijd van verleiding en vervolging.

De vijand rukt vast aan

Ds. M. van Reen...+
vanaf 1099