• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De volheid van Christus

Octavius Winslow (1808-1878), de zoon van de bekende Mary Winslow, was een prominente negentiende-eeuwse evangelische prediker in Engeland en Amerika. Hij was een baptistenpredikant voor het grootste deel van zijn leven en een tijdgenoot van Charles Spurgeon. Deze uitgave bevat vijftien Bijbellezingen over het leven van Jozef, de zoon van Jacob.
De auteur staat één doel voor ogen : “ Christus te laten schitteren als het middelpunt van deze geschiedenissen.” Er zijn al meerdere waardevolle en goede boeken over het leven van Jozef verschenen, deze bundel neemt in die rij een hoge plaats in. De geschiedenissen gaan over de periode dat Jozef als onderkoning regeert in Egypte (Genesis 41-47). Zijn levensgeschiedenis is bekend als een van de mooiste en meest geliefde in het Oude Testament. Maar wat is nu eigenlijk de boodschap die de Heere in dit gedeelte van Zijn Woord wil meegeven? Welke lessen kunnen we hier leren? Wat laten deze hoofdstukken ons zien over de voortgang van de heilsgeschiedenis? Elk hoofdstuk getuigt zo duidelijk van de meerdere Jozef. De opschriften boven de hoofdstukken geven dit van het begin tot het einde duidelijk aan : Ga naar Jezus, Christus kent de Zijnen ( Jozef herkent zijn broers), een volle Christus voor lege zondaars (zakken vol koren). Herhaaldelijk wordt grote nadruk gelegd op het feit dat de gelovige met een levende Christus van doen heeft. De stof is rijk aan geestelijk onderwijs, er valt veel te leren voor het leven van het geloof.

De volheid van Christus

Octavius Winslo...+
vanaf 1899