• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Dragende Zijn kruis

Dit boek bevat 49 overdenkingen voor de lijdenstijd. De titel is ontleend aan de 27e overdenking die gaat over Matth. 27:31b 'en leidden Hem heen om te kruisigen. Niet alleen de krijgslieden hebben dit gedaan, maar God heeft dit gedaan. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.'
Dan lezen we op blz. 58 in deze overdenking: "Waar zou het ook anders heen moeten met ons als dit niet waar zou zijn? Noem mij een grond waarop ik zou mogen staan om niet te verzinken in mijn verlorenheid en in mijn radeloosheid vanwege mijn zonden. Er is maar één grond: Jezus heeft Zich laten nemen. Hij heeft Zich laten wegleiden. Enerzijds als een lam dat de slachter wegleidt naar de slachtbank. Maar anderzijds als een leeuw die wandelt in grootmoedigheid. Christus kon alles verscheuren. Maar dat deed Hij niet. Hij was gekomen om te genezen. Wie wilde Hij genezen? Mij, u en al wat door de oude slang gebeten is tot de eeuwige dood. Wij hebben onszelf door de duivel laten nemen en wegleiden, waarheen hij ook maar wilde. Maar de Heere wilde ons terughebben. Hij wilde ons tot het hart van Zijn Vader terugleiden. Hij wilde ons bergen in Zijn wonden. Hij wilde ons eeuwig leven, eeuwig heil en eeuwige verlossing bereiden. Daarom liet Hij Zich wegleiden."

Dragende Zijn kruis

dr. H.F. Kohlbr...+
vanaf 995