• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Drie grote Joodse feesten

In de loop van de jaren zijn er al heel wat waardevolle publicaties verschenen van de hand van ds. W. Silfhout over het volk ‘uit Abraham gesproten’.

Vele jaren was ds. Silfhout lid van het deputaatschap voor Israël. Een van zijn recente boekjes ging over ‘De Joodse wereld’. Als een uitwerking van enkele hoofdstukken uit dat boekje verscheen onlangs de volgende publicatie: ‘Drie grote Joodse feesten’.

De drie grote Joodse feesten, Pesach, Shavoeot en Soekot, worden uitgebreid beschreven. Uitgangspunt daarbij is de belangrijke Schriftplaats: ‘Driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des HEEREN uws Gods verschijnen in de plaats die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden en op het feest der weken en op het feest der loofhutten’ (Deut. 16:16a). De instelling van de drie Joodse feesten berust vooral op deze Schriftplaats.
In de christelijke kerk centreren de feesten zich op Christus. Het Joodse Pesach heeft daarbij zijn vervulling gekregen in het christelijke Paasfeest, waarin we de opstanding van Christus gedenken. Shavoeot, het Wekenfeest, keert terug in Pinksteren, waarop we gedenken de uitstorting van de Heilige Geest. Maar welke plaats heeft het derde grote feest, Soekot, het Loofhuttenfeest, gekregen in de christelijke kerk? Met de toenemende belangstelling voor het Joodse volk en het Joodse leven worden op die vraag tegenwoordig allerlei antwoorden gegeven.
In deze uitgave gaat ds. Silfhout helder en Bijbels in op deze vraag, die ook onder ons wel gesteld wordt. Niet alleen om die vraag is dit boekje leerzaam. We lezen uitvoerig over de inhoud van de drie Joodse feesten. Hoe ze zijn ingesteld en hoe ze nu worden gevierd in de Joodse wereld. Ook lezen we wat wij ervan kunnen leren. Enkele overzichten als bijlagen verrijken het boekje. Er is een overzicht van het Joodse jaar en de plaats van de feesten daarin, naast een uitgebreid overzicht van allerlei Joodse begrippen en van alle aangehaalde Bijbelteksten.

Drie grote Joodse feesten

Ds. W. Silfhout
vanaf 1199