• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een begeerlijke rijkdom

In veel gezinnen wordt gebruikgemaakt van een dagboek. Wanneer weer een nieuw dagboek gekozen moet worden, is zeker het recent verschenen dagboek van ds. W.C. Lamain ’Een begeerlijke rijkdom’ het overwegen meer dan waard.

Uit de vele geschriften van ds. Lamain heeft mevr. J. Kranendonk-Gijssen op kundige wijze dit dagboek samengesteld. Per dag is een gedeelte geselecteerd waarboven een korte passende titel en een Bijbeltekst is geplaatst. Onder aan de pagina is het te lezen Bijbelgedeelte aangegeven. Zo goed mogelijk is het kerkelijk jaar gevolgd. Aparte ’fragmenten’ zijn er voor Goede Vrijdag, Pasen,  Hemelvaartsdag en Pinksteren. Degenen die enigszins thuis zijn in de geschriften van ds. Lamain of zelfs hem nog gekend hebben, zullen hem direct in dit dagboek herkennen. Vanuit Gods Woord en de zielspraktijk wijst hij zijn medemens op wat gekend moet zijn tot zaligheid en is hij tot onderwijs en troost van Gods volk. Ter illustratie enkele voorbeelden. ’Wat is het een weldaad als Gods Geest ons met al de weldaden in het gemis brengt. Dat wij uit alles de grond verliezen, om als een uitgeschudde zondaar in Christus alleen het leven te mogen vinden’ (23 april). ’En hoe meer ontdekking Gods kinderen van God krijgen, hoe groter hun gemis wordt. Zij komen aan de weet dat zij zo weinig  kennis van God hebben. Zij zien door een spiegel in een duistere rede’ (2 augustus).

’Het ogenblik dat de Zoon in het hart van Gods kinderen wordt geopenbaard, en wanneer zij Hem leren kennen door het licht des Geestes, mag wel als een hoogtepunt in het leven geacht worden. Alle hoop en verwachting van hun zijde was afgesneden. (…) De Persoon van Christus is onmisbaar voor hun ziel. Zij zien zoveel dierbaarheid en beminnelijkheid in Hem’ (14 oktober).

Mocht de ’begeerlijke rijkdom’ in dit dagboek beschreven tot jaloersheid verwekken en tot troost zijn van Gods kerk. Nogmaals van harte aanbevolen. (Ik mis alleen een verantwoording van de werkwijze hoe dit dagboek tot stand is gekomen. Wanneer uit oudere geschriften is geput, zal het taalgebruik aangepast zijn.)

Een begeerlijke rijkdom

W.C. Lamain
vanaf 1995