• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een boomstam wordt geen krokodil

Kees Jan van linden is met zijn vrouw en kinderen van 2000 tot 2012 werkzaam geweest in Guinee, om voor onbepaalde tijd Bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk in de Mogofin-taal te doen. De cultuur van de Mogofin en de nederlandse cultuur liggen ver uit elkaar.
‘Deze uitgave bevat om twee redenen geen objectieve beschrijving van een Afrikaanse plattelandscultuur. Ik wilde zoveel mogelijk deelnemer zijn aan de samenleving. (-) Een belangrijk middel daarbij was het leren spreken van de taal van de Mogofin.(-) Aan de andere kant bracht ik een element binnen in de cultuur die daaraan vreemd is – de Bijbel. Ik was er aanwezig met mijn eigen identiteit, als christen.(-) Ik mocht mijn persoon met wat mij drijft meebrengen in het samenleven met de Mogofin. Dat zorgde ervoor dat ik altijd ’vreemdeling’ bleef en nooit ‘insider’ zou worden. Hoelang een boomstam ook in het water ligt, hij wordt nooit reen krokodil’(8/9). Het mooi uitgevoerde boek, ondersteund door een aantal kleurenfoto’s, veelal gemaakt door de auteur zelf en tekeningen, leest goed en is heel leerzaam. Je maakt kennis met een aantal aspecten van het leven van een bevolking in een moslimland. Je ervaart dat het ‘eigen worden’ in een vreemde cultuur en het kweken van vertrouwen veel tijd en inspanning vraagt. Daar waar het mogelijk is komt de Boodschap van de Bijbel aan de orde. Je bent en blijft ’vreemdeling’. Na 2000 is er ook een project gestart voor de vertaling van de Bijbel in het Mogofin. Er zijn inmiddels zes Bijbelboeken gepubliceerd die op de markt worden verkocht, individueel worden gelezen en worden gebruikt in het alfabetiseringswerk, het medische werk en het evangelisatiewerk’(19). Ik geef nog een citaat:’ Bij het in gebruik nemen van de nieuwe woning van de nieuwe collega van Van Linden vertelt Van Linden de gelijkenis van Lazarus en de rijke man. Een van de geestelijke leiders reageert namens alle oudsten: ‘Als we alleen maar waren gekomen om de nieuwe vreemdeling met zijn gezin welkom te heten, dan waren we hier voor niets geweest. Maar nu heeft Kees Jan ons verteld uit het Woord van God, en nu is ons bezoek niet nutteloos geweest. Laten we allemaal ter harte nemen wat hij gezegd heeft.’ Gevolg: ‘Afgelopen vrijdagmiddag heeft de eerste imam in de overvolle moskee het verhaal van die arme en rijke man naverteld. Hij zei erbij: ‘Dat zijn woorden van waarheid. Laten we ze ter harte nemen. Onze vreemdelingen weten veel over de heilige geschriften’. De koranleraar bevestigde die woorden! Ik was die dag zó blij. Sinds jullie eerste zendeling hier gekomen is, heb ik tegen de dorpelingen gezegd dat ze jullie moeten aanvaarden en ook jullie woorden. (-) Nu de eerste imam deze woorden gesproken heeft, staat het hele dorp achter jullie. Nu is mijn hart gerust, mijn doel is bereikt. Vandaag mag ik sterven’ (94/96).

Een boomstam wordt geen k...

Kees Jan van Li...+
vanaf 499