• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een stem uit de hemel

Een helder geschreven boek door twee betrouwbare Bijbelgeleerden over een moeilijk onderwerp. Van vitaal belang voor ieder die Gods stem wil horen, geloven en gehoorzamen. Voor de kerk die midden in de wereld getuigt van haar aangesproken zijn door de Heilige Schrift.

Maar liefst 23 hoofdstukken telt dit boek. Deel A. (19 hoofdstukken) doet uit de doeken hoe God in de Bijbel spreekt. Deel B.(de laatste vier hoofdstukken) wekt en versterkt het verlangen om te geloven in de God die zich openbaart (o, wonder!) en te luisteren naar het Woord (wat een geschenk!). God sprak op velerlei wijze en spreekt nog steeds voort via de prediking, de hedendaagse profetie, dromen, visoenen, ingevingen en via het wereldgebeuren.

Ik las zelf eerst het meest spannende en actuele deel B. met de indrukwekkende literatuurlijst en was daarna extra gemotiveerd om deel A. te lezen. In sneltreinvaart leidt dit boek je langs de heikele knelpunten van de hermeneutiek (=hoe wil de Schrift gelezen, gehoord en doorvertaald worden?). Regelmatig –soms nog wat krampachtig- springen de seinen op rood. Ga niet verder op heilloze sporen die de zeggingskracht van het Woord ontkrachten. Gelukkig willen Paul en Hoek vooral groen licht geven aan het vertrouwen op het heldere zelfgetuigenis van de Schrift als geheel en op dit: ‘ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord’. Ze verschansen zich niet achter een van de theorieën omtrent inspiratie. Ze willen op de juiste actuele fronten staan. Zijn beducht voor het gemakkelijk afserveren van hen die niet ‘bijbelgetrouw’ (genoeg) zijn.

Zelfkritisch wijzen ze op vooronderstellingen die Bijbellezers (onbewust) hanteren. Ieder heeft een gekleurde leesbril op en heeft blinde vlekken. Nog steeds draait het om de spannende verhouding tussen het Sola Scriptura en de uitleg volgens de traditie van de Kerk. Nog steeds dreigt het kort-door-de-bocht actualiseren en simpelweg radicaal toepassen van Bijbelse waarheden. Vormen van ongehoorzaamheid aan de Schrift worden steeds botter. ‘Hermeneutiek is moeilijk, omdat het eenvoudig gezegd hierop neerkomt: Leef heel dicht bij God en Zijn Woord en ook zo dicht mogelijk bij de mensen. In het bijzonder bij de mensen die lijden.’ (zie Theologia Reformata maart 1984 n.a.v. een Europese conferentie van evangelical theologen waar ik samen met Hoek destijds aanwezig was).

De vragen die dit boek oproepen zijn gevaarlijk, maar moeten daarom niet vermeden worden. Vooral wat betreft antwoorden op ethische vragen zijn er ongelukken gebeurd wat betreft ons Schriftverstaan en -gebruik. Het lezen en verstaan van de tekst en het lezen en analyseren van onze kontekst zijn tezamen in het geding. Daarom is het raadzaam om de Bijbel samen met anderen te lezen. Ethisch beraad te houden. De Synode en de kerkenraden wijsheid toe te bidden. In crisistijd elkaar wakker te houden. Verlegen te raken om profetisch inzicht.Hoe zullen wij Gods stem -uit de hemel- verstaan? Willen wij –op aarde- dat eigenlijk wel? Dit boek moet gevaarlijk zijn. Geen valse veiligheid bieden. Vooral blijven letten op Jezus Christus. Toen Hij gedoopt werd ging de hemel open en klonk de Stem. Wie gedoopt is komt -in het spoor van Jezus- trouwens wel de duivel tegen. Pas op!, want die wil ons losweken van het revolutionaire en levenwekkende Woord.

Een stem uit de hemel

Dr. Mart-Jan Pa...+
vanaf 1999