• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een vriend heeft te allen tijde lief

Het is een fijn besnaard geschreven boekje. Wat is God groot! Wat een wonder dat God mensen/zondaren opzoekt en Zijn vriendschap biedt! En ‘vanuit de Bijbel mogen we leren om een vriend(in) te zijn zoals God het bedoeld heeft’ (pag.104).
Welke eigenschappen zijn er in bijbels opzicht voor vriendschap en hoe breng je die dan in de praktijk? En wat kunnen we leren van de vriendschappen in de tijd van de Bijbel? Aan de orde komen: Thema 1: De definitie van de belangrijkste eigenschappen van vriend-schap n.a.v. 1 Kor.13: Het lied van de liefde; Thema 2: Vriendschappen in de Bijbel: David en Jonathan; De vijf vrienden: 4 vrienden die een zieke vriend bij Jezus brengen; Martha, Maria, Lazarus en Jezus; De vrienden van Daniël; De vrienden van Job. Thema 3: Eigenschappen van vriendschap: Bidden, Trouw, Eerlijkheid en vertrouwen, Loslaten, Irritaties, Geduld. Geven en nemen. Zorgen. Thema 4: De Bijbel door: o.a. Binnen of buiten Mattheüs 26:50; Meer dan een vriend Lukas 11:5. Deze uitgave leent zich goed om als dagboek te gebruiken: in de stille tijd, aan het begin en eind van de dag. Een Bijbelgedeelte of enkele verzen worden genomen , een korte toelichting met een persoonlijke spits ; vaak staat er onderaan de bladzij “Praktisch. Het is een fijn besnaard geschreven boekje. Wat is God groot! Wat een wonder dat God mensen/zondaren opzoekt en Zijn vriendschap biedt! En ‘vanuit de Bijbel mogen we leren om een vriend(in) te zijn zoals God het bedoeld heeft’ (pag. 104).

Een vriend heeft te allen...

Martine de Wit
vanaf 499