• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een vroegrijpe vrucht

Onze geliefde medebroeder ds. C.J. Meeuse (gedenke de Heere hem in de zorgen van zijn gezondheid) heeft een mooi boekje geschreven over Hugo Binning (1627-1653).

Van deze jonggestorven Evangeliedienaar, hij werd slechts 26 jaar, is gezegd: ‘Zijn leven was zijn preken in druk, waardoor  degenen, die vergaten wat hij gezegd had op de preekstoel, door te zien hoe hij handelde in zijn omgang, zich mochten herinneren wat ze waren vergeten. Hij leefde zoals hij sprak en sprak zoals hij leefde’.
Het eerste hoofdstuk beschrijft Binnings levensloop. Het tweede de tijdsomstandigheden van zijn leven. Het derde geeft een overzicht van zijn werken met een aantal uitvoerige citaten zodat de lezer echt iets kan ‘proeven’ van de nagelaten geschriften.
Ten slotte is er een kort overzicht van de bibliografie van Hugo Binning. In kort bestek geeft dit boekje een goede indruk van het leven en werk van deze bijzondere Godsgezant. Daarbij is terecht ook aandacht besteed aan de roerige tijd en de kerkelijke strijd in die dagen. Broeder Meeuse is erin geslaagd om niet de persoon van Binning in het middelpunt te plaatsen, maar juist te  benadrukken hoe het werk van Gods genade in het leven en werk van Binning alle eer verdient te krijgen. Dit is geheel in de lijn van Koelman, die als eerste de werken van Binning in het Nederlands vertaalde en iets heeft verteld over de persoon van deze  prediker. Niet om de bekwaamheden en talenten van de Godsgezant te prijzen, ook al waren die in veelvoud zijn deel, maar om de rijkdom van Gods vrije genade te erkennen, verhogen en roemen. Graag onderstreep ik de wens van de schrijver dat het lezen van deze biografie de lezer zal aanzetten tot het lezen van Binnings naar Christus geurende geschriften. 

Een vroegrijpe vrucht

ds. C.J. Meeuse
vanaf 1199