• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een woonplaats voor de Heilige

Het moet een enorme klus zijn geweest, een proefschrift schrijven over Ezechiël 40-48. Deze negen laatste hoofdstukken uit de profetie vormen samen een flink gedeelte van wat God aan Ezechiël heeft geopenbaard. Dit gedeelte is bijvoorbeeld net zo lang als Paulus’ brieven aan de Galaten en Efeziërs bij elkaar opgeteld. Toch wordt er over het slot van Ezechiël zelden gepreekt, behalve over Ezechiël 47.
Het getuigt van moed dat de hervormd-gereformeerde predikant A.J. van den Herik het slot van Ezechiël grondig heeft onderzocht. De studie heeft een brede opzet. Hij gaat in op de wijze waarop Ezechiël 40-48 in de geschiedenis is uitgelegd, bespreekt de plaats van deze hoofdstukken in het geheel van de profetie, geeft een hoofdlijn van dit gedeelte en werkt een aantal thema’s uit die steeds terugkeren. Voor een gemeentelid is het proefschrift waarschijnlijk moeilijk, hoewel de auteur een heldere lijn aanbrengt en ook toegankelijk schrijft. Voor predikanten is het nuttig om zo’n grondig werk over een onbekend Schriftgedeelte te bestuderen. Het kan stimuleren om over het slot van Ezechiël te preken. Ook die hoofdstukken behoren tot de Godsopenbaring, die wijs maakt tot zaligheid. De kern van het visioen is dat de HEERE weer bij Israël komt wonen. Dit nadat eerder de ‘heerlijkheid des HEEREN’ de tempel verliet. De toekomstige verlossing bestaat uit een vernieuwing van de tempel, de stad, het volk, het land en de vorst. Ofwel, het is een totale vernieuwing. Ds. Van den Herik heeft het visioen vooral uitgelegd vanuit de vraag wat Ezechiëls tijdgenoten erin hebben gehoord. In een wetenschappelijk werk is dat te begrijpen. Een nadeel daarvan is dat de vervulling van het visioen in Christus en Zijn offer weinig aan de orde komt. De kanttekeningen spreken daar vaker en veel rijker over. En dat is nodig, want heel het Oude Testament is een prediking van Christus, al is het onder de schaduwen.

Een woonplaats voor de Heilige

A.J. van den Herik
vanaf 2599