• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Elk zing' Zijn lof

In 1991 is ‘Uit Sions Zalen’- het geestelijk erfgoed van de Nadere Reformatie opnieuw laten ontdekken door de reformatorische gezindte- verschenen voor gebruik in gezin, school en vereniging. Voor deze nieuwe uitgave geldt hetzelfde. Er is gekozen voor een nieuw repertoire. Eén van de reden is dat er behoefte is aan meer aanbod van hetzelfde of vergelijkbaar genre. Ook is er vraag naar liederen voor het jonge kind (25 van de 130 liederen). Verder is er in de muziekcultuur meer aandacht gekomen voor andere begeleidingsinstrumenten dan orgel, zoals fluit en viool.
De bundel is ingedeeld in een aantal herkenbare thema’s: Gods Woord en dienst; Ellende; Verlossing ; Dankbaarheid;Voorzienigheid; Hemelleven; Gebeden; Bijbelliederen; Advent een Kerst; Passie en Pasen; Hemelvaart en Pinksteren; Bijzondere dagen- biddag, dankdag, oudejaarslied; Ps 90; Nieuwjaars lied; Gedenk te sterven. Met veel zorg is de bundel samengesteld! Ziet er goed verzorgd uit. Geschikt voor gebruik in het gezin, op school, verenigingen en zang(ook kinder)koren. Een goed initiatief!

Elk zing' Zijn lof

M. den Haan, A.M. van Manen
vanaf 2995