• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Evangelicals, een verkenning

Deze bundel artikelen is uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid in 2017 van Wim Kranendonk als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Het eerste deel van het boek gaat over de theologische wortels van het evangelicalisme, de maatschappelijke invloed van de evangelicalen in de VS en de receptiegeschiedenis van evangelicalen in Nederland. In het tweede deel zijn van de hand van Wim Kranendonk zes bijdragen opgenomen over Evangelicals (in enigszins gewijzigde vorm). Op blz. 73 schrijft Dr. G.R. Procee terecht dat de term evangelicals niet vereenzelvigd mag worden met de Nederlandse uitdrukking evangelisch.
De aanduiding evangelicals moet breder opgevat worden dan christenen die zich laten leiden door een biblicistische, armininaanse en baptistische theologie, die duidelijke afwijkt van wat reformatorische christenen belijden in de Drie formulieren van Enigheid. “In de Angelsaksische wereld is de aanduiding evangelicals breder op te vatten. Het is een positieve aanduiding. Het gaat dan doorgaans om christenen die over het algemeen Bijbelgetrouw zijn en die nadruk leggen op bekering, wedergeboorte en levensheiliging. De meesten onder hen benadrukken de verzoening door Christus aangebracht in Zijn lijden, sterven en opstanding.” Procee waarschuwt tegen bepaalde opvattingen van John Piper, Tim Keller en N.T. Wright die ook in Nederland veel ingang vinden. Daarom willen wij daar iets van weergeven. John Piper legt meer accent op mijn genieten van God, dan op de persoonlijke levensheiliging, waarin het beeld van Christus wordt afgedrukt. Piper vergelijkt de christelijke vreugde met het hedonisme en spreekt van christelijke hedonisten. Zo legt hij het accent van het geestelijk leven op het genieten. Bovendien maakt Piper bij de verkondiging gebruik van ritmische popmuziek met hoge aantallen decibellen. Ook op de opvattingen van Tim Keller heeft Procee kritiek. De zonde als ongehoorzaamheid aan God blijft onderbelicht. Een onzuiver gezicht op de zonde brengt onduidelijkheid aangaande de noodzaak van het kruis van Christus. Het kruis compenseert niet onze mislukkingen, maar is een betaling vanwege de overtreding van Gods geboden. We lezen op blz. 82 “Christus zal de mensen verwijzen naar de hel om hun ongehoorzaamheid. Zij zullen hun rechtvaardige loon ontvangen. Deze noties worden verzwakt of ontbreken in het geheel bij Keller.” Keller legt de Drie-eenheid uit als een goddelijke dans. Keller ziet geen tegenstrijdigheid tussen geloof in de schepping en evolutionaire biologie. Verschillende reformatorische boekhandels in Noord- Amerika willen zijn boeken niet verkopen. Ook op de opvattingen van N.T. Wright is kritiek te maken. We lezen op blz. 83 “In feite ontkent Wright de voldoening door het kruis van Christus. Wright verkondigt ons geen werkelijke voldoening, geen Evangelie en derhalve is er nergens een plaats om ons te verbergen op de dag van het oordeel.” Laten we deze waarschuwingen en de kritische opmerkingen van Dr. Procee ter harte nemen.

Evangelicals, een verkenn...

Prof. dr. A. Ba...+
vanaf 995