• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Evangelicals, een verkenning

Ter gelegenheid van het afscheid van W. B. Kranendonk als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad verscheen een interessante bundel studies over de evangelicale beweging in de Verenigde Staten. Deze wijkt overigens op een aantal punten af van wat wij in Nederland kennen als de evangelische beweging.
Het boeiende is dat het boek ook ingaat op de invloed van deze evangelicalen op het gereformeerd protestantisme in Nederland. We denken aan personen als John Piper, Tim Keller en N.T. Wright. Ds. G.R. Procee uit Middelharnis plaatst kritische kanttekeningen bij hun gedachtegoed. Het is goed om dit ter harte te nemen, om te voorkomen dat we kritiekloos allerlei wind van leer overnemen en daarmee belangrijke zaken uit Gods Woord kwijtraken. We willen nog enkele punten noemen die tot lering zijn, om daarmee deze bundel aan te bevelen. In twee heldere samenvattende hoofdstukken schetst de christelijke gereformeerde emeritus hoogleraar A. Baars de wortels van de Amerikaanse kerken. We zien in deze geschiedenis vrij sterke methodistische invloeden. Daardoor ligt het accent nogal eens op de vrije keuze die de mens moet maken voor de Heere Jezus, bijvoorbeeld door het zondaarsgebed. Dit heeft al zoveel kwaad gedaan. Een veel te optimistische visie op de mens heeft haast altijd tot gevolg dat tekort gedaan wordt aan het genadewerk Gods. Vergis ik me dat zo’n optimistische mensvisie ook in de gereformeerde gezindte terrein wint? Dat heeft zijn weerslag op tal van punten uit de geloofsleer en geloofsbeleving. De oude uitspraak ‘De eerste Adam niet geleerd, dan de tweede Adam, Christus, niet begeerd’, is nog altijd onderwijzend. We lezen in een opstel ook een leerzame opmerking uit een andere kerkelijke achtergrond dan de onze. Lauwe christenen kunnen wegzakken in individualisme en samensmelten met de moderne samenleving. Dat is waar! Alleen schiet het medicijn dat hier gegeven wordt, tekort. De Amerikaan Dreher wijst op de noodzaak van sterke christelijke gemeenschappen. Maar, die zijn er niet zonder het wederbarende werk van de Heilige Geest. Als dat ontbreekt, zakt een uitwendig christendom in elkaar.

Evangelicals, een verkenn...

Prof. dr. A. Ba...+
vanaf 995