• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Evangelicals, een verkenning

In deze uitgave wordt de Amerikaanse evangelicale beweging in een reeks artikelen onder de loep genomen. De eerste opstellen belichten de theologische wortels van evangelicalen in de VS en laten zien welke plaats de evangelicalen innemen in de Amerikaanse politiek en samenleving. Hoe kijken reformatorische christenen tegen deze stroming aan?
Sinds de negentiger jaren zijn er de evangelicale invloeden in ons land (door o.a. John Piper en Tim Keller). Is dat een verrijking of een bedreiging voor het gereformeerd protestantisme in Nederland.
Deel 1. 12 opstellen en Deel 2 een bundel van 6 bijdragen van W.B. Kranendonk over evangelicalen geselecteerd uit het RD. Een goed leesbare en leerzame uitgave, met kennis van zaken geschreven.
Ik geef enkele citaten. ‘De evangelicale stroming legt van huis uit sterke nadruk op de beleving van het heil en leven van de heiliging.’(A.Baars). ‘in het algemeen zijn immigrantenkerken in de VS orthodoxer dan de ‘moederkerken’ in hun ‘oude vaderland’. Ze roepen soms de gereformeerden in Nederland tot de orde (48).
‘Aanpassing aan de cultuur zien we nog sterker naar voren komen in de theologie van Tim Keller. (-) ‘’Hij ontkomt toch niet aan een aanpassing van de verkondiging’. ‘De effecten van de zonde in dit leven komen in de prediking aan de orde, terwijl de zonde als ongehoorzaamheid aan God onderbelicht blijven.’(81).’
‘Definitie van het begrip ‘evangelical’(98):
1. De Bijbel voor geloof en leven van mensen het hoogste gezag.
2. Niet –christenen aansporen zich toe te vertrouwen aan de Heere Jezus als hun Zaligmaker.
3. De kruisdood van Jezus Christus is her enige offer dat de straf op de zonden kan wegnemen.
4. Alleen zij die belijden dat Jezus Christus hun Redder is, ontvangen Gods vrije genadegift van eeuwige verlossing’.
‘Echte pelgrims verlangen uiteindelijk natuurlijk naar iets wat veel heerlijker is dan de uiteindelijke bevestiging van het eigen dogmatisch gelijk (V.d.Belt, 140).
‘Keller , Piper en de andere nieuwe calvinisten kunnen ons helpen om zo over God te spreken dat we Hem gaan verheerlijken, maar ook onze vreugde in Hem vinden’(155).
Deze uitgave is heel geschikt voor persoonlijk gebruik, bespreking in kerkenraad, bijbelstudiekring., voor gemeeenteavonden en bovenbouw vo.
Van harte aanbevolen.

Evangelicals, een verkenn...

Prof. dr. A. Ba...+
vanaf 995