• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Geschonken geloof

Van de hand van onze geliefde broeder ds. C. Neele verscheen de meditatiebundel ”Geschonken geloof”. De titel op zichzelf nodigt al uit tot lezen. Immers, het geloof geschonken in het uur van de wedergeboorte aan een in zichzelf verloren liggend zondaar is een onbevattelijk wonder.

Het woordje ‘geschonken’ legt de nadruk op het eenzijdige Godswerk in het hart van een rampzalig mensenkind, dat in Gods onbevattelijke zondaarsliefde in Christus werd uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld. Juist dat wonder krijgt steeds de volle nadruk in deze meditaties. Deze Bijbelse waarheid is als een rode draad door het hele boek. Veel bekende Schriftplaatsen worden bemediteerd, maar verrassend is ook het aantal meditaties over meer onbekende plaatsen. Deze bundel getuigt van gedegen onderzoek. Bij verschillende meditaties laat de auteur een blik in eigen hart en leven slaan. Vooral waar het aspect van de Godsregering naar voren komt, merk je de doorleving van deze zaken, geschreven vanuit ‘Salem’. Er zijn eerlijke en soms (in dit leven) ook onbeantwoorde vragen, en toch blijft het waar: ‘De Heere regeert’. Steeds volgt er een persoonlijke spits in de noodzakelijke bevinding van het hart, waardoor er ook voor de Kerk Gods veel lering ligt in deze overdenkingen.

Het is verleidelijk om te gaan citeren. Ik denk aan de liefde voor het volk Israël, zoals op bladzijde 66 duidelijk blijkt. De oproep, verwoord op bladzijde 41 aan het slot van de twaalfde meditatie, is treffend: ‘Onze ziel moet op tijd een verberging vinden. Vóórdat de stormen van Gods toorn ons voor eeuwig wegvagen. Christus, de vaste en veilige Verberging, wordt u nog verkondigd. Alleen bij Hem zult u veilig zijn’.

Ik wil graag aansluiten bij de woorden die op de laatste pagina staan: ‘Dit is de troost voor een mens die zichzelf niet meer verlossen kan. Als dit Kind (Christus) de zonde kan bedekken, hoe groot zal de verzoening dan niet zijn?’

Neem en lees. De Heere stelle deze overdenkingen tot een rijke en eeuwige zegen!

Geschonken geloof

ds. C. Neele
vanaf 1495