• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gevonden door de Opperherder

Een voetnoot, daar lees je vaak zomaar aan voorbij. In het boek ”Gevonden door de Opperherder” (met de levensgeschiedenissen van drie Engelse voorgangers, Thomas Godwin, Alexander Taylor en Francis Covell), staat echter een voetnoot die aandachtige overdenking verdient. In het eerste levensverhaal, over Godwin, schrijft Godwin zelf: ‘In Purton werd ik voor het eerst geboren’ (blz. 14). Waarbij de voetnoot vermeldt: ‘Daarmee geeft hij indirect al aan dat er in zijn latere leven ook sprake was van een wedergeboorte’.
Het levensverhaal van Godwin (1803-1877), een van de vrienden van Philpot, verscheen in 1983 reeds in het Nederlands onder de titel: ”Een gezaligde zondaar door souvereine genade”. Nu is deze geschiedenis in een nieuwe vertaling verschenen.
”Gevonden door de Opperherder” is gebaseerd op het Engelse boek ”Six Remarkable Ministers” (1994), waarin ds. B.A. Ramsbottom, strict baptist-predikant in Luton, zes levensbeschrijvingen van baptistenvoorgangers uit de negentiende eeuw opnam. De Banier koos de drie bekendste uit voor een Nederlandstalige versie. Hopelijk komen de andere drie ook nog een keer, die van Edward Samuel, George Mockford en Robert Moxon.
Ds. Ramsbottom schrijft als toelichting dat het gaat om ‘aangrijpende verhalen over mannen die door God werden onderwezen om het Evangelie te verkondigen’. Geen van hen was onder de waarheid grootgebracht. Ze werden alle drie door de leiding van de Heilige Geest overtuigd calvinist. ‘Tegen een van hen werd al gezegd dat hij een calvinist was voor hij wist wat het woord betekende’.
Deze drie levensverhalen geven diepe herkenning in de weg die de Heere gaat met Zijn kinderen, hoe Hij naar hen omziet en genade in hun hart verheerlijkt. Waardoor Philipot eens van Godwin zei: ‘Ik weet bijna niemand, met wie ik in de geestelijke dingen zo goed kan samen reizen’.
Bij boeken over Strict Baptists moet altijd dezelfde kanttekening worden gemaakt: De baptistische visie op de doop delen wij niet. Ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, wijst daar ook op in een waardevol Voorwoord. Hij schrijft onder meer: ‘We roepen onze lezers op om de Institutie van Calvijn en onze Heidelbergse Catechismus grondig door te nemen met de verwijsplaatsen naar Gods Woord. Met alle achting voor het genadewerk in het hart van deze leraars en de leer van vrije genade die zij voorstonden, wijzen wij hun doopvisie af’.

Gevonden door de Opperher...

ds. B.A. Ramsbo...+
vanaf 1495