• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gezond online

”Gezond online” is het zoveelste boekje over media. Kan er nog iets worden toegevoegd aan de jarenlange mediabezinning in de gereformeerde gezindte? De auteurs van het boekje ”Gezond online” geloven van wel. En ik wil dat in deze recensie graag onderstrepen!

Het boekje begint met een citaat van Augustinus, dat besluit met deze zinnen: ‘Leer mij Uw goedheid en ik word onderricht. Dan kan ik leren hoe ik moet handelen: leer het mij in Uw goedheid’. Daarmee is het belangrijkste gezegd.
In de achterliggende 25 jaar mediabezinning is dat voor mij overeind gebleven: alleen als onze jongeren door Gods genade leven vanuit de liefde tot de Heere en Zijn dienst, zal hun onlinegedrag - met vallen en opstaan - verantwoord zijn. In elke mediabezinning moet dat ter sprake komen: de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus (Hand. 20:21).
Maar er is meer te zeggen. Het boekje ”Gezond online” wil naast bewustwording en bezinning ook een pad bieden naar gedragsverandering. De schrijvers noemen dat de Yona-methode. Gezond onlinegedrag is mogelijk én nodig! De inzichten van de neuropsychologie - kennis van ons brein in relatie tot ons gedrag - worden gebruikt om ons te verleiden meer online te zijn. We zouden dit juist moeten omkeren. Dat is de inzet van dit boekje. Het legt enkele onbewuste patronen bloot, om dit gedrag vervolgens te kunnen doorbreken. In je gedrag heb je altijd een keuze. Dat keuzemoment moet je je bewust worden - en er gebruik van maken.
Inzicht in de werking van onze hersenen in relatie tot ons gedrag kan helpen om ons mediagedrag te reguleren. De schrijvers dragen allerlei praktische handvatten aan om gezond gedrag aan te leren. Onder Gods zegen mag dat leiden tot Bijbels mediagebruik. Ik vind dat een mooie benadering. Het boekje is gericht op jongeren, maar laat ook ouders, ambtsdragers en jeugdwerkers hier kennis van nemen, ermee oefenen in hun eigen mediapraktijk en met die ervaring jongeren toerusten. Ons brein is interessant genoeg om jongeren erin mee te nemen.

Gezond online

L. van der Tang...+
vanaf 799