• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gezonden

Bijbelstudies over Mozes. Over Mozes? Volgens de titel lijkt dit boekje over Mozes te gaan, maar ten diepste toch niet. Laten we eens horen wat ds. W. Visscher, de auteur, in zijn Woord vooraf hierover schrijft. Het gaat over: ‘Gods daden in de tijd van Mozes’. En: ‘Het gaat in de Bijbel niet in de eerste plaats om mensen, maar om de grote werken Gods’. Waarom dan toch ‘over Mozes’? ‘Het wijst op de belangrijke plaats die Mozes in de heilsgeschiedenis inneemt’.
En dat blijkt ook wel uit het boekje. Telkens zien we Gods ingrijpen in de geschiedenis. Hij schrijft de heilsgeschiedenis. Dat zien we terugkomen in elk van de Bijbelstudies. Het volk wordt verdrukt (nr. 3). Maar God laat Mozes geboren worden (nr. 4). Hij roept Mozes. En ondanks al zijn tegenstribbelen moet hij toch gaan. Dat is de strekking van de 20 Bijbelstudies die gaan over de eerste 15 hoofdstukken van Exodus, dus tot en met de doortocht door de Rode Zee. Hoe is elke Bijbelstudie opgebouwd? Centraal in elke Bijbelstudie staat een tekst die in zo’n vier bladzijden wordt toegelicht. Vaak worden ook andere Bijbelplaatsen erbij betrokken. Zomaar een voorbeeld uit de zesde Bijbelstudie. Daar staat dat Stefanus erop wijst dat Mozes gebeefd heeft toen hij bij de braambos stond. Vervolgens geeft de schrijver nog meer voorbeelden van mensen die gebeefd hebben voor Gods heiligheid. En zo wordt aan de lezer ook iets meegegeven van de hoogheid van God. Na de toelichting volgt een aantal vragen. Deze bieden de lezer de gelegenheid om het gelezene nogmaals te overdenken en nodigen uit tot verder onderzoek. Als voorbeeld noem ik een vraag over farao’s verharding. Hier wordt de lezer uitgenodigd na te denken over de verhouding tussen Gods vrijmacht en onze verantwoordelijkheid. En in de vraag die volgt, wordt concreet gevraagd om zelf voorbeelden uit de Bijbel op te zoeken. Tenslotte wordt elke Bijbelstudie afgesloten met een stukje over wat Calvijn over deze tekst zegt. Zoals bij al de boekjes van ds. Visscher wordt ook dit boekje gekenmerkt door een vlotte schrijfstijl die aansluit bij onze jongeren. Aan de schrijfstijl is niet te merken dat er een diepgaande studie aan vooraf is gegaan en dat de Bijbelstudies eigenlijk kort de kern weergeven van daadwerkelijk gehouden preken. Afwisseling wordt per Bijbelstudie verkregen door de opbouw uit de verschillende onderdelen. Jongeren die dieper bij de vragen willen stilstaan, krijgen daarvoor ook de handreikingen. Zo is er ook een literatuurlijst aan het einde van het boekje, die heel praktisch een aantal bronnen aangeeft waar de lezer terecht kan voor verdere studie. Het enige wat ontbreekt, is een te lezen Bijbelgedeelte bij elk vers, maar dit is zeker niet onoverkomelijk. Het mooie van het boekje is dat het jongeren echt de gelegenheid biedt om een stukje uit de Bijbel te bestuderen. Bijvoorbeeld voor de zaterdag- of de zondagavond. Trouwens, ook voor ouderen van harte aanbevolen.

Gezonden; E-Book

ds. W. Visscher
vanaf 499